Tag: Մխիթար Գոշ

23 Փետրվարի, 2024
Deciding to Untie the Knot: Divorce Rates on the Rise

Որոշման առաջն ու հետոն. ամուսնալուծությունների աճող ցուցանիշը

Վերջին տասը տարում Հայաստանում ամուսնությունների նվազմանը զուգահեռ, ամուսնալուծություններն ավելացել են շուրջ տասը տոկոսով։ Մինչդեռ ամուսնալուծվելու որոշումն ունի հոգեբանական, սոցիալական և ֆինանսական հետևանքներ։