Tag: Պարենային անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարությունը և 2023-2026 թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշում