Tag: Երևանի իշխանություն

15 Սեպտեմբերի, 2023
Yerevan, From Empire to “Union”

Երևանը՝ կայսրությունից «միություն»

Երևանի ավագանու ընտրություններից առաջ Լիլիթ Ավագյանն անդրադառնում է, թե ի՞նչ քաղաք էր Երևանը, ինչպես է սկսվել կառավարման պատմությունն ու ի՞նչ շրջափուլեր է ունեցել Ռուսական կայսրության, Առաջին Հանրապետության ու Խորհրդային Միության տարիներին։