cover page

 

EVN Youth Report aims to provide a platform for Armenia’s youth to discuss issues that impact their lives. We hope to encourage the youth to be more conscious of the political, social, cultural and economic developments taking place in Armenia, understand the pivotal role and impact that media has on society, and provide a space to have their voices heard and their stories told.

This project is funded in part by a grant from the United States Department of State.

Disregarded Health: Sex Education

The second part of “Disregarded Health” addresses the lack of comprehensive sex education in Armenia and the problems young people face as a result of shaming and insufficient information.

Retro Sounds in a Digital Format

What happens when we search Armenian artists from the 20th century on the Internet? If we’re lucky, we might find a video or two and bits of information. It’s not because Armenia doesn’t have its legacy in folk music, jazz or classical music but because the tunes have been locked away in archives, something that is about to change.

#Yerevantropics

What is Your Yerevan Like? Could it be with palm trees and the sea somewhere not so far from Charbakh? It is for Sergey, a street artist with a vision for one of the oldest neighborhoods in Yerevan. Ինչպիսի՞ Երևանում ես ապրում դու։ Հնարավո՞ր է քո Երևանը լինի արմավենու ծառերով, ուր, միգուցե, Չարբախից ոչ հեռու ծովափով էլ կա: Սերգեյի Երևանն այդպիսինն է, ու Կոնդում արդեն արևադարձային տրամադրություն է։

1 2 3 4 5 6 8

EVN Youth Report-ը հարթակ է, որտեղ երիտասարդները կկարողանան բարձրացնել իրենց հետաքրքրող խնդիրներն ու քննարկել դրանք, բարելավել մեդիագրագիտության իրենց հմտությունները, հետևել լրահոսին ու մաս դառնալ մեդիա արտադրանքի ստեղծմանը։  

Subscribe to our mailing list


All rights reserved by EVN Report