How We Tell Our Stories

00:00 00:00

Writer, journalist, author and documentary filmmaker Olivia Katrandjian founded the International Armenian Literary Alliance to support and celebrate writers by fostering development and distribution...

Տնտեսություն քաղաքաշինության հաշվին

00:00 00:00

  Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը խոսում է քաղաքաշինության ոլորտի մի շարք թերությունների,  հնարավոր լուծումների, Երևանի ներկայիս ճարտարապետական միջավայրի և խնդիների, Կոնդ թաղամասի պատմամշակութային արժե...

Ep. 132: The Week in Review (02.04.21)

00:00 00:00

  In EVN Report’s news roundup for the week of April 2: Parliament adopts a number of amendments to the Electoral Code; Armenia receives its first batch of the AstraZeneca vaccine through the COVAX...

1 2 3 4 5 6 143


All rights reserved by EVN Report