A Collective Responsibility: Insuring Their Dignity

00:00 00:00

  Varujan Avedikian, CEO of the Insurance Foundation for Servicemen spoke to EVN Report about the need to ensure that soldiers and their families live a life of dignity after war. The Foundation’s...

Պատերազմը լակմուսի թուղթ

00:00 00:00

  EVN Report-ի փոդքասթում խմբագիր Ռուբինա Մարկոսեանը պատմական գիտությունների թեկնածու, ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանի հետ զրուցում է պատերազմի և հայերի հանդեպ երկրորդ ցեղասպանության և էթնիկ զտման վ...

Ep. 119: The Week in Review (18.12.20)

00:00 00:00

In EVN Report’s news roundup for the week of December 18: The defense positions of 13 villages of the Syunik region near  the city of Kapan have been scheduled to be handed over to Azerbaijan; two...

1 2 3 4 5 6 130


All rights reserved by EVN Report