Ep. 113: The Week in Review (18.09.20)

00:00 00:00

In EVN Report’s news roundup for the week of September 18: Some concerns as a slight uptick in COVID-19 numbers are registered; Armenia’s parliament elects three new judges of the Constitutional...

Helping You Recycle Your Waste

00:00 00:00

  Haik Kazarian, co-CEO and CMO of Smart Apaga, a private waste management service is filling a need in Yerevan - collecting and delivering plastic, paper and glass waste to a number of private...

Փոդքասթ փոդքասթի մասին

00:00 00:00

  EVN Report-ի փոդքասթում խմբագիր Ռուբինա Մարկոսեանը հայկական առաջին ֆեմինիստական փոդքասթի հիմնադիրներ Գոհար Խաչատրյանի և Անահիտ Ղազարյանի հետ զրուցում է Ականջօղ փոդքասթի, ֆեմինիզմի, լսարանի արձագա...

1 2 3 4 5 6 122


All rights reserved by EVN Report