Ep. 130: The Week in Review (19.03.21)

00:00 00:00

  In EVN Report’s news roundup for the week of March 17: Armenian voters will head to the polls in June in snap parliamentary elections; Anne Linde, the Swedish Foreign Minister and newly appointed...

The Political Blame Game

00:00 00:00

  Following the 2018 Velvet Revolution, a group of civic activists came together and formed the Citizen’s Decision Social Democratic Party. Gor Hakobyan, Secretary of the Executive Board of the...

Խորհրդային խոհանոցային քաղաքականություն

00:00 00:00

  Ազգագրագետ Ռուզաննա Ծատուրյանը խոսում է Խորհրդային միության գենդերային բազմաբնույթ քաղաքականության, խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո ավանդական հայկական ընտանիքում հայ կնոջ դերի փոփոխության, խո...

1 3 4 5 6 7 143


All rights reserved by EVN Report