Ep. 149: The Week in Review (30.07.21)

00:00 00:00

In EVN Report’s news roundup for the week of July 30, 2021: Tensions along and inside Armenia’s border continue to escalate as Azerbaijani Armed Forces launch one attack after another. This week...

Կրթություն 42. ի՞նչ արժե դասարանում աշակերտի թվի նվազեցումը

00:00 00:00

  Ուսուցիչներն ու քաղաքականություն մշակողները հաճախ պնդում են, որ ավելի փոքր դասարաններ ունենալը կբարելավի աշակերտների ուսումնառությունն ու կրթական արդյունքները: Արդյո՞ք դա իրոք այդպես է, և, եթե այ...

The Implications of Constant Aggression

00:00 00:00

  In the early hours of July 28, 2021, Azerbaijani forces launched yet another attack against Armenian positions, this time in the Gegharkunik region, leaving three Armenian soldiers dead and a...

1 2 3 4 5 6 161


All rights reserved by EVN Report