Anahit Simonyan

Anahit Simonyan is a human rights activist and researcher from Yerevan, Armenia. She is the co-founder of Human Rights Research Center (HRRC) NGO and holds MA degree in human rights from the University of Essex. Anahit is actively involved in grassroots feminist activism, women’s rights and anti-discrimination agenda, education advocacy, human rights policy analysis and research. She believes that human dignity is the value worthy to fight for.


 

Articles by Anahit Simonyan

Human Rights-Based Approach: Discussions with Decision Makers

In the second of a two-part series on the need for a human rights-based approach to policymaking, human rights activist and researcher Anahit Simonyan talks to a number of ministers and a deputy minister about field specific issues such as poverty, discrimination, health protection and more.

Human Rights-Based Approach: Discussions with Decision Makers

Is Armenia moving towards the implementation of a human rights-based state and state policy? To find out, Anahit Simonyan interviews Minister of Labor and Social Affairs Zaruhi Batoyan, Minister of Health, Arsen Torosyan, and Deputy Minister of Education, Arevik Anapiosyan.

Իրավունքահենքությունը գործնականում․ զրույցներ որոշում կայացնողների հետ

Զրույց շխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի, ՀՀ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Արևիկ Անափիոսյանի հետ իրավունքահենք պետական քաղաքականության ձևավորման վերաբերյալ:

1 2


All rights reserved by EVN Report