Anahit Sukiasyan

Anahit Sukiasyan has been collaborating the “Children’s World” TV program on Yerkir Media since she was 12. As part of the FLEX program, she has studied in the US for a year and currently studies at the American University of Armenia, the department of English and communications. 

 

Անահիտ Սուքիասյանն 12 տարեկանում սկսել է որպես հեռուստալրագրող գործունեություն ծավալել Երկիր Մեդիա հեռուստալիքի Մանկական Երկիր մանկապատանեկան լրատվական հաղորդաշարաում: Ֆլեքս ծրագրի շրջանանկներում 1 տարի Ամերիկայի միացյալ նահանգներում սովորելուց հետո նա այժմ սովորում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի անգլերեն և հաղորդակցություն ֆակուլտետի 2-րդ կուրսում: 

Articles by Anahit Sukiasyan

The Evolving Culture of Armenian Board Games

You most likely played Monopoly as a child, and if your first language was Armenian, then you most probably struggled to translate the content of the cards from English or Russian. Anahit Sukiasyan writes about how Armenian board games are being developed and gaining popularity.

At the Crossroads of Virtual and Actual Realities

Life is no longer about stopping to smell the roses, it’s more like a sprint to see who gets the most likes on social media platforms. There are those, however, who have decided to live their lives offline and measure their success by other criteria.

Walls That Support and Walls That Divide

Artists giving up on art as a profession is not a new story, in fact it's as old as time itself. Young aspiring artists in Armenia also face insurmountable challenges, and while they may not be creating works of art, they continue to dream.

1 2


All rights reserved by EVN Report