Astghik Karapetyan

Astghik has over 13 years experience in the media. Since 2011, she has been reporting on topics covering human rights and the judiciary, including analytical and investigative pieces on state procurement, illegal enrichment, etc.

In recent years, she has participated in a EU-funded program, “Multi-Faceted Anti-Corruption Promotion” and a joint EU-German program “Evidence-Based Advocacy for Reform.” Astghik was also the Public Relations Coordinator for a EU-funded program, “Commitment to Constructive Dialogue.”

In September 2017, she became the Editor-in-Chief of Iravaban.net. Since November 2019, she has been a research fellow at the American New Media Advocacy Project. Astghik has won several awards for her work and in 2019, she received a Media Management Mini-MBA Certificate in Riga from the Stockholm School of Economics (SSE Riga).

Articles by Astghik Karapetyan

Ունեցվածք, որ մնաց փաստաթղթերում ու լուսանկարներում․ արցախցիների ոտնահարված սեփականության իրավունքը

2020 թ. Արցախյան պատերազմից հետո ունեցվածքի կորստի տեղական փաստահավաք նախաձեռնությունների հետ մեկտեղ, Հայաստանի կառավարությունը նաև միջպետական բողոք է ներկայացրել ՄԻԵԴ, որը ներառում է գույքային իրավունքներին վերաբերող հարցեր:

Possessions That Remain in Documents and Photographs

Along with a number of local fact-finding initiatives to collect evidence in relation to the loss of property following the 2020 Artsakh War, Armenia’s government has also filed an inter-state complaint with the ECHR, which includes issues related to property rights.

Պատերազմի երեխաները. կյանքի ու մահվան շեմին

Արցախյան պատերազմի ընթացքում երեխաները նույնպես հայտնվեցին ռազմական ագրեսիայի թիրախում: Հետևողականորեն ոտնահարվեց նրանց կյանքի, առողջության, ընտանիքի և համայնքի հիմնական իրավունքները:

1 2 3 4 5 6 9


All rights reserved by EVN Report