Astghik Karapetyan

Astghik has over 13 years experience in the media. Since 2011, she has been reporting on topics covering human rights and the judiciary, including analytical and investigative pieces on state procurement, illegal enrichment, etc.

In recent years, she has participated in a EU-funded program, “Multi-Faceted Anti-Corruption Promotion” and a joint EU-German program “Evidence-Based Advocacy for Reform.” Astghik was also the Public Relations Coordinator for a EU-funded program, “Commitment to Constructive Dialogue.”

In September 2017, she became the Editor-in-Chief of Iravaban.net. Since November 2019, she has been a research fellow at the American New Media Advocacy Project. Astghik has won several awards for her work and in 2019, she received a Media Management Mini-MBA Certificate in Riga from the Stockholm School of Economics (SSE Riga).

Articles by Astghik Karapetyan

Երեխաները սեռական ոտնձգությունների թիրախում. մտահոգություններ և անվտանգ միջավայրի փնտրտուք

Այս տարվա մայիսի 11-ին Ազգային ժողովը վավերացրեց «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան, որը հայտնի է որպես Լանզարոտեի կոնվենցիա։ Կոնվենցիայի վավերացումը քրեական պատասխանատվությունից բացի ենթադրում է տուժածների և նրանց ընտանիքների աջակցության ծրագրեր և հանցանքի կանխարգելման աշխատանքներ:

Համավարակն ավելի խոցելի է դարձրել ընտանեկան բռնության զոհերին

Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված՝ աշխարհի տարբեր երկրներում տեղաշարժի խիստ սահմանափակումներ մտցվեցին, ամենուր տանը մնալու կոչեր էին: Կարճ ժամանակ անց առաջին հայտարարությունները եղան ընտանեկան բռնության դեպքերի աճի մասին: Հայաստանում,2019 թ. մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 30-ը քննվել է ընտանեկան բռնության 56 դեպք, որից 53-ը ամուսնու կողմից կնոջ հանդեպ բռնություն է եղել:

Domestic Violence and the Pandemic: How the Vulnerable Have Become More Vulnerable

Women, the elderly and children living under the same roof with violent abusers became even more vulnerable during the quarantine. Calls to domestic violence hotlines in Armenia have increased by almost 30%.

1 6 7 8 9


All rights reserved by EVN Report