Nerses Kopalyan

Dr. Nerses Kopalyan is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, geopolitics, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on polarity, superpower relations, security studies. He is the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017) and the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). His current research concentrates on geopolitical and great power relations with an emphasis on Eurasia. He has also done extensive work on political developments in Armenia prior and subsequent to the Velvet Revolution.

Articles by Nerses Kopalyan

Resolving the Constitutional Court’s Crisis of Legitimacy

During an extraordinary session, Armenia’s National Assembly initiated and unanimously approved a set of Constitutional amendments to address the crisis of political and institutional legitimacy of the Constitutional Court.

The Political Rise and Fall of Tycoon Gagik Tsarukyan

Gagik Tsarukyan is a remnant of the previous system. The era of oligarchs is over, and Tsarukyan must make his peace with that. Armenia is no longer a country for corrupt old men, writes Dr. Nerses Kopalyan.

Անբաժան հանցակիցներ․ ավազակապետերին պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը Հայաստանում

ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնել է քրեական գործերի շարք` նախկին ռեժիմի օլիգարխների և ավազակապետերի դեմ, ովքեր նախորդ իշխանության հիերարխիայի վերին շերտի ներկայացուցիչներ են: Հոդվածում Ներսես Կոպալյանն ուսումնասիրում է այդ դեպքերից մի քանիսը:

1 5 6 7 8 9 17


All rights reserved by EVN Report