Gayane Ghazaryan

 

Gayane Ghazaryan is a graduate of the American University of Armenia with a degree in communications. She periodically writes articles and makes graphics for EVN Report. Gayane’s work revolves around topics of memory and exploration of narratives. She also does documentary photography as a medium for visual storytelling. 

Articles by Gayane Ghazaryan

Անտեսված առողջություն

Հոգեկան առողջության վերաբերյալ այս ակնարկում Գայանե Ղազարյանը խոսում է այն հիմնական դժվարությունների մասին, որոնց բախվում են նման խնդիրներ ունեցող երիտասարդները: Հիմնվելով OCD-ի իր փորձառության, երեք անհատական պատմությունների և մասնագիտական կարծիքների վրա նա ներկայացնում է գործոնները, որոնք խոչընդոտում են հոգեկան առողջության բարելավմանը:

The "Girl Orchestra,” Daughter of the "Dhol Queen”

Anushik, often called the Girl Orchestra, is “Dhol royalty.” Her mother, Lilit, was known as the “Queen of Dhol.” A story about how music knows no gender. Անուշիկը, ում անվանում են «աղջիկ-նվագախումբ», կարծես երաժշտական արքայական տոհմից լինի։ Անուշիկի մայրը՝ Լիլիթը, հայտնի է «դհոլների թագուհի» անունով։Սա պատմություն է նրա մասին, թե ինչպես երաժշտական գործիքները սեռ չեն ճանաչում։

1 7 8 9


All rights reserved by EVN Report