Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

Working Miracles at the Homeland Defender’s Rehabilitation Centre

The Homeland Defender’s Rehabilitation Center in Yerevan, known as Zinvori Tun (Soldier’s Home) has become a place of hope, healing and rehabilitation on the road to recovery for soldiers seriously wounded during the 2020 Artsakh War.

Hanging in the Air: When Even Your Displacement Is Unrecognized

The thousands displaced by the 2020 Artsakh War are asking “What do you expect me to do?” But, no one has an answer for them.

Օդից կախված. երբեմնի արցախաբնակների ոդիսականը

Արցախյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված հազարավոր մարդիկ հարցնում են. «Ի՞նչ եք սպասում, որ անենք»։ Ոչ ոք նրանց համար պատասխան չունի։

1 2 3 4 5 6 12


All rights reserved by EVN Report