Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

With Every Act of Volunteering, a Person Gives a Part of Their Soul

What motivates people to give of themselves and their time in the pursuit of helping others and their communities? Three women explain.

Seeking Justice for a Son to Prevent Future Casualties

The grieving family and friends of a soldier killed in Artsakh protested the suicide ruling by trying to bring his casket to Yerevan from the Armavir region. Investigators later arrested three fellow soldiers on suspicion of inciting suicide.

Ուժեղի մոտ միշտ էլ թո՞ւյլն է մեղավոր․ ասք 16-ամյա խեղդամահ եղած աղջկա մասին

Օրեր առաջ Երևանում 16-ամյա աղջկա խեղդամահ լինելու բոթը տարածվեց ու տոնական սեղանների շուրջ ամենաքննարկվող թեման դարձավ Հայաստանում։ Երեխայապաշտ համարվող Հայաստանում լուրն անմիջապես տարբեր հարթակներում լայն մեկնաբանությունների առիթ դառնալով նախ թիրախավորեց աղջկա վարքագծը: Սակայն սա նորություն չէ հայ հասարակության համար։

1 4 5 6 7 8 12


All rights reserved by EVN Report