Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Armenia’s June 2021 Parliamentary Election: The Essential Primer

Twenty-six political parties and alliances of parties have registered with the Central Electoral Commission to take part in the upcoming snap parliamentary election in Armenia. Everything you need to know about them is in this essential primer.

Հարցումները կեղծ մեծամասնությամբ ընտրության հավանականության օգտին են

Օրերս հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հեռախոսային հարցման արդյունքները, որոնք պատգամավորական մանդատների բաշխման բավական խնդրահարույց պատկեր են ուրվագծում՝ «կեղծ մեծամասնության» սցենարի տեսքով։

Election Finally Officially Triggered: Here Are the Possible Outcomes

The early parliamentary election was officially triggered on May 10, 2021. Harout Manougian looks at the main possible scenarios for the outcome of the election, based on party rankings from recent poll results.

1 2 3 4 5 6 17


All rights reserved by EVN Report