Hovhannes Nazaretyan

Hovhannes Nazaretyan is a graduate of the American University of Armenia. He now works at Fip.am, a fact-checking platform affiliated with the NGO Union of Informed Citizens. He specializes in fact-checking politicians and the media and investigative journalism.

Articles by Hovhannes Nazaretyan

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում. ակնարկ

Հայաստանում աշխատուժի ավելի քան մեկ երրորդը զբաղված գյուղատնտեսության ոլորտում: Այն շարունակում է մնալ տնտեսության հիմնական ճյուղը, չնայած ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների: 1991-ին՝ անկախության հռչակումից և սովխոզների (խորհրդային կոլեկտիվ, պետական ֆերմերային տնտեսություններ) վերացումից հետո գյուղատնտեսության ոլորտում գերակշռում են փոքր ընտանեկան ֆերմաները:

A Pre-Pandemic Survey Reveals a Generally Optimistic Population

The Caucasus Barometer survey conducted before the COVID-19 pandemic gripped the country, reveals that the overall mood of the Armenian public was optimistic.

Illegally-Acquired Assets: Reclaiming the Plunder

Armenia’s parliament recently passed the “Law on the Confiscation of Illegally-Acquired Assets.” It is portrayed as a major anti-corruption measure and according to authorities is aimed at former and current officials.

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report