Karen Avetisyan

Graduated from The Department of Linguistics and Intercultural communications of Russian-Armenian (Slavonic) University Karen Avetisyan is a film critic, cultural journalist, columnist and radio host. The author of radio programs on arts and culture at radio Sputnik, film critic, a member of The International Federation of Film Critics (FIPRESCI). Avetisyan is the Artistic Director of the Golden Apricot International Film Festival.

Photo credit: Lusine Grigoryan

Articles by Karen Avetisyan

«Մայքլ Ջեքսոն, լա՛վ իմացիր, էս ցավերին չեմ դիմանա»

Top 10 of Rabiz-ը անվեհեր 90-ականների խելառ մանուկն է։ «Մեր բակի», «Խաթաբալադայի» ու մի քանի այլ must-երի հետ միասին այն անհրաժեշտ է վերբեռնել ի պահ ապագայի թվային թանգարանում՝ ի զարմանս գալիք մշակութաբանների, որոնք դեռ նորովի պետք է բացահայտեն, թե այդ ինչպես է քարտեզի վրա հազիվ նշմարվող դռնփակ Հայաստանում ծնունդով Սպիտակցի Հայկ Ղևոնդյանը իր ցավերը պատմում փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնին:

“Michael Jackson, Know This Well, I Can’t Bear This Pain”

The “Top Ten of Rabiz” was a series of albums produced by a group of young men trying to reproduce the scattered reality of the 1990s through the language of music and an experimental format that was never really “rabiz.”

Գլազոկը

Պատմություն ուրիշների կյանքի կալիդոսկոպիկ աղավաղումների մասին, որտեղ մարդկային փոխհարաբերությունները ձեզ համար օտար են և ձեզանից հեռու՝ չնայած որ պատմությունը ձեր քաղաքից է, իսկ «հերոսը»՝ ձեր ընկերը: Ոչ թե իսկական, այլ իրական պատմություն Իններորդ թաղամասի 9ա շենքի իններորդ հարկից՝ առանց դիտանցքի տան դռան այն կողմից:

1 2


All rights reserved by EVN Report