Roubina Margossian

A writer and photojournalist, Roubina has worked at a number of media organizations including Armenia TV. She was a correspondent for Kuwait TV from Lebanon and previously served as the English language editor at CivilNet. She is the Managing Editor at EVN Report.

Articles by Roubina Margossian

Նէ

Ի՛նչ փույթ, որ կանայք օրացույցի մեջ օր ունեն, ամիս էլ ունեն: Ի՛նչ փույթ, որ այս ամիս շատ բան պիտի ասվի կանանց մասին։Սակայն կանանց մասին EVN Report ամսագրի այս թողարկման առանցքում տարածությունն է:

She

Even when a woman has her very own day of the year, even a whole month in the case of Armenia, and even if during that month many articles will be written about her, this is not one of them.

Martakert: A City Fractured

The city of Martakert in Artsakh came under heavy shelling twice since the start of the war. This photo story captures the aftermath.

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report