Sona Karapoghosyan

Sona Karapoghosyan is a PhD candidate at the faculty Oriental Studies, YSU. She works as a film programmer at Golden Apricot IFF and manages the industry platform of the festival, GAIFF Pro. Member of The International Federation of Film Critics (FIPRESCI), she constantly contributes to several local and international film journals. In 2020, she joined the Department of Film Heritage of National Cinema Center of Armenia. 

Articles by Sona Karapoghosyan

Did the Wind Drop? Nora Martirosyan's Optimistic Drama From Artsakh

Director Nora Martirosyan’s film “Should the Wind Drop” reveals the frustrating situation surrounding the airport as a starting point to delve into the history, problems and spirit of Artsakh.

Հանդարտվե՞ց արդյոք քամին. Նոռա Մարտիրոսյանի լավատեսական դրաման Արցախից

Նոռա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» գեղարվեստական ֆիլմը համաշխարհային հանրության առջև բացում է Արցախի օդանավակայանի շուրջ ստեղծված անելանելի դրությունը, և այն օգտագործում որպես ելակետ՝ խոսելու Արցախի պատմության, խնդիրների ու ոգու մասին, գրում է Սոնա Կարապողոսյանը:

“Where Are You, Soghomon?” Arman Nshanian’s Melodrama About Komitas

“Songs of Solomon” promises to tell the story of young Komitas but ends up disappointing as the direction drastically changes, turning into another tragic film about the Armenian Genocide and Komitas simply a faded symbol emphasizing a lost culture and history.

1 2


All rights reserved by EVN Report