Zara Hovhannisyan

Zara Hovhannisyan is a Human Rights Defender, Observer at the RA Prison Monitoring Group, Representative of the Coalition to Stop Violence Against Women. 

Articles by Zara Hovhannisyan

Broken Destinies: Diary of a Human Rights Defender

There is no honor in silence. There is no honor when the most vulnerable are subjected to horrifying crimes. Human rights defenders and first responders deal with these cases on a daily basis. Human rights defender Zara Hovhannisyan shares some of her experiences with those whose destinies have been shattered.

Իրավապաշտպանի օրագիրը

«Որքան շատ են լռողները, մտերիմների, հարազատների կողմից սեռական բռնության ենթարկված երեխաները, որոնք չունեն տարածք խոսելու, բարձրաձայնելու իրենց հետ կատարվածի մասին, նրանք կամ վախենում են, կամ լռեցվում», հատված Զարուհի Հովհաննիսյանի «Իրավապաշտպանի օրագիրը» հոդվածաշարքից:

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report