Updates From Artsakh: Human Rights and the Unrecognized Children of Artsakh

The children of Artsakh are enduring displacement, loss and trauma. While Artsakh is not a recognized state, the children of Artsakh have a right to be recognized, protected and cared for. As the war rages, the human cost will be unbearable. Here is a chronology of official updates.

When the Only Imperative Is to Live

The war has infiltrated almost every Armenian home. While soldiers are fighting on the front, a new generation of children and their families who escaped this new war in Artsakh are looking for ways to cope with the new trauma.

Updates From Artsakh: A Solitary Battle Against Terrorism and Aggression

As Azerbaijani forces intensified their operations along the front line Artsakh President of Arayik Harutyunyan and Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan of Armenia addressed the nation. Here is a chronology of official updates.

1 4 5 6 7 8 25

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report