Tag: archive

December 4, 2021
Գրքերի եւ գավաթների մասին

Գրքերի եւ գավաթների մասին

Միրզոյան գրադարանի պատմությունը սկսվեց 100 գրքից և երևանյան հին բակերից մեկում: Ֆոտոլրագրող Կարեն Միրզոյանը պատմում է գրադարանի կայացման և կից գործող սրճարանի մասին և ոչ միայն:

July 25, 2021
Meghri: A Fuselage of Memory

Meghri: A Fuselage of Memory

There is a Facebook group of Meghri natives that is more active than the official pages of many institutions. It is, however, also isolated, living a separate life, disconnected from the rest of the digital world just like the actual city.