Tag: CTO

August 8, 2023

Gevorg Karapetyan: The Last Mile of AI Product Deployment

Gevorg Karapetyan, the co-founder and CTO of Zero, joins us to discuss the development of generative AI solutions for augmenting knowledge workers. We explore the company’s platform, Hercules, which delivers generative AI solutions for enterprise customers and the productivity benefits it brings. Gevorg also shared his thoughts on the challenges and opportunities in building sustainable and defensible businesses in the era of foundational AI models, as well as the future of co-pilots for knowledge workers.

May 16, 2023

Hayk Tepanyan: Understanding Quantum

Hayk Tepanyan, co-founder and CTO of BlueQubit, joins us to discuss all things quantum computing. We dive into the potential applications of quantum computers, and how BlueQubit's platform can help businesses create roadmaps for quantum adoption in their operations. Additionally, Hayk discusses how BlueQubit's quantum simulator can be used for running experiments and testing potential applications.

April 19, 2022

Tigran Shahverdyan: Building Autonomous Systems

Tigran Shahverdyan, the co-founder and Chief Technology Officer of Robomart, joins us this week on EVN Disrupt to discuss how Robomart is attempting to make fresh produce more accessible through their "store-hailing" platform. We also discussed the future of self-driving vehicles, and Gituzh's initiatives to advance science in Armenia.

August 28, 2021
Understanding the Government Programme

Կայացած շուկայի նոր ստարտափը

Ըստ սկզբնական ուսումնասիրությունների սթոք շուկան վաղուց կորցրել է իր դերը։ Կան մարդիկ, ովքեր այդպես չեն մտածում և ոչ միայն չեն մտածում, այլև շուկան փոխում են։ Տեխնիկական մասով տնօրեն Վլադիմիր Խոեցյանը պամում է Wirestock-ի հիմնադրման, անցած ճանապարհի և կառուցվածքի մասին։