Tag: Էդգար Մորի

March 13, 2023

5 Dreamers and a Horse

The directors of the documentary “5 Dreamers and a Horse” manage to think outside of genre limitations, and to blend the elements of magical realism and cinéma vérité to create a strange fairy tale that resembles the one in which we all live.

March 13, 2023
Ձայնագիր. «5 երազողները և ձին» կամ մոգական ռեալիզմի նոր միտումները հայկական վավերագրական կինոյում

Ձայնագիր. «5 երազողները և ձին» կամ մոգական ռեալիզմի նոր միտումները հայկական վավերագրական կինոյում

Վավերագրական կինոյին ու, մասնավորապես, վերջին տարիներին Հայաստանում արտադրված և միջազգային մեծ հաջողություն գրանցած ֆիլմին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։