Tag: fake news

April 19, 2022

Power Is (the) Truth

During March 2022, the Word—not only allegorically, but in the most literal sense—finds itself outstretched like the Vitruvian man strung from the corners of our Armenian-Russian-Ukrainian semiotic triangle.

November 20, 2021
«Փաստերի» արդյունքում …

«Փաստերի» արդյունքում …

Նոյեմբերի 16-ի Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ընթացքում տարածվեց մեծ քանակությամբ ապատեղեկատվություն և կեղծ լուրեր։ Media.am փաստեր ստուգող լրագրող Օֆելիա Սիմոնյանը խոսում է գերիների քրեական պատիժների, չստուգված լուրերի եւ Ադրբեջանական կողմի առցանց արշավների մասին։

February 11, 2019
Post-Truth Armenia and the Media

Post-Truth Armenia and the Media

The fake news phenomenon is not uniquely Armenian. It’s a global challenge, but when the stakes are so high following the Velvet Revolution, journalists need to rediscover their mission and have an honest discourse about their role in the state of the media landscape.

April 8, 2017
#Armvote17: Attack of the Clones

#Armvote17: Attack of the Clones

In the last couple of years, the Azerbaijani propaganda machine has made it its business to be actively involved in all Twitter discussions about Armenia and Karabakh and attempts to hijack hashtags.#Armvote17 was no different. Samuel Martirosyan explains.