Tag: Gohar Abrahamyan

June 7, 2023

Ձայնագիր. Գործուն զղջումը որպես բարեփոխված անպատժելիություն

Ոստիկանի կողմից անչափահաս տղային հարվածելու դեպքով, տեսանյութի հրապարակումից հետո, հանրային աղմուկի միջոցով փորձ է արվում արդարություն հաստատել։ Այս միջադեպին, անպատժելիության հետևանքներին ու երեխաների շահերի պաշտպանությանն անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

February 7, 2023
Դաշտանադադար. խոսելն «ամոթ» չէ

Menopause: Nothing to Be “Ashamed Of”

While menopause is generally a taboo subject and not something openly discussed in Armenian society, in recent years, the situation seems to be changing. Gohar Abrahamyan speaks to healthcare professionals and women who are going through this change in their lives.

July 5, 2022

Ձայնագիր. Հետծննդաբերական դեպրեսիա․ հոգեբանական խնդիրներ, որոնք դեռևս ժխտվում են

«Մարդ և հասարակություն» բաժնում հրապարակված՝ Գոհար Աբրահամյանի «Հետծննդաբերական դեպրեսիա․ հոգեբանական խնդիրներ, որոնք դեռևս ժխտվում են» հոդվածի ձայնագիրը։ Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը։ Թեև երեխա ունենալը կնոջ կյանքում հրաշալի իրադարձություններից է, սակայն դառնում է նաև հախուռն ու անկառավարելի զգացումների շրջափուլ, որը կարող է հանգեցնել անգամ հետծննդաբերական դեպրեսիայի:

August 18, 2019

The Place Where Love Lives

No child should be abandoned and no child should live in an institution. This is a story of a group of mothers whose concern, love and compassion is changing the lives of children with disabilities and their families.

November 25, 2018
Women Continue to Sit on the Sidelines in Armenian Politics

Women Continue to Sit on the Sidelines in Armenian Politics

Despite the fact that more than 50 percent of Armenia’s population are women, only one party has entrusted the number one slot on its electoral list to a woman. Gohar Abrahamyan takes a look at which forces have the most women on their lists and why women’s presence alongside men is not the result of good will and remains problematic.