Tag: journalism

December 4, 2021
Գրքերի եւ գավաթների մասին

Գրքերի եւ գավաթների մասին

Միրզոյան գրադարանի պատմությունը սկսվեց 100 գրքից և երևանյան հին բակերից մեկում: Ֆոտոլրագրող Կարեն Միրզոյանը պատմում է գրադարանի կայացման և կից գործող սրճարանի մասին և ոչ միայն:

February 11, 2019
Post-Truth Armenia and the Media

Post-Truth Armenia and the Media

The fake news phenomenon is not uniquely Armenian. It’s a global challenge, but when the stakes are so high following the Velvet Revolution, journalists need to rediscover their mission and have an honest discourse about their role in the state of the media landscape.

April 23, 2018
Freedom of Information is Jeopardized

Freedom of Information is Jeopardized

One of the most effective ways for authorities to control freedom of speech is to adopt and implement laws and other legal mechanisms that try to curb the work of the media. Shushan Doydoyan takes a looks at recent amendments in the RA law that have served this purpose.

April 8, 2017
#Armvote17: Attack of the Clones

#Armvote17: Attack of the Clones

In the last couple of years, the Azerbaijani propaganda machine has made it its business to be actively involved in all Twitter discussions about Armenia and Karabakh and attempts to hijack hashtags.#Armvote17 was no different. Samuel Martirosyan explains.