Tag: Լույսը շարունակվում է

January 16, 2023
Ձայնագիր. Լույսը շարունակվում է

Ձայնագիր. Լույսը շարունակվում է

Ռուբեն Ֆիլյանի՝ ուշ խորհրդահայ արձակում, կատարելապես նոր ու արտասավոր փիլիսոփայական մտահորիզոններ բացելու հանդուգն փորձի մասին Արամ Պաչյանի անդրադարձի ՁայնաԳիրը։