Tag: Marketing

February 12, 2022

Մշտական պահանջարկին նոր առաջարկ

Վաճառք բառի հետ գալիս են մի քանի կարծրացած պատկերացումներ, ինքներդ կարող եք մտաբերել։ Մարդը, որը աշխատանք է փնտրում, չի գտնում իրեն համապատասխան վաճառվող աշխատանք, կամ չի կարողանում իրեն վաճառել՝ որպես լավ գործընկեր։ Վաճառքի մասին մի քանի այլ դիտանկյուններից խոսում է «Ստամինա» վաճառքի աութսորսինգային ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահագն Ղազարյանը։

October 13, 2021
Finding the Right Formula

Finding the Right Formula

The Crowdfunding Formula, is one of the most successful marketing agencies in the world. Co-founder and CEO, Narek Vardanyan, who is also the author of the best selling book “57 Secrets of Crowdfunding” explains how the idea started with a failure that led to identifying a gap in the innovation industry. His message: Have big ambitions, turn knowledge into valuable products that can solve global problems and most of all, eliminate the fear of coming from somewhere small.