Tag: media

November 20, 2021
«Փաստերի» արդյունքում …

«Փաստերի» արդյունքում …

Նոյեմբերի 16-ի Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ընթացքում տարածվեց մեծ քանակությամբ ապատեղեկատվություն և կեղծ լուրեր։ Media.am փաստեր ստուգող լրագրող Օֆելիա Սիմոնյանը խոսում է գերիների քրեական պատիժների, չստուգված լուրերի եւ Ադրբեջանական կողմի առցանց արշավների մասին։

May 5, 2021
Post-War Diplomacy

Responsible Media

In a polarized political landscape, how should the media operate or function. Karen Harutyunyan, the Editor-in-Chief of Civilnet and Artur Papyan, a digital security consultant and journalist share their thoughts about the state of the media in Armenia, misinformation/disinformation, the need for media ownership transparency and self-regulation.

April 5, 2021
Armenia’s Trump

Armenia’s Trump

Although Nikol Pashinyan and Donald Trump are different in demeanor and policy, both lean heavily on the populist playbook. Each is more comfortable fighting against resistant forces rather than governing through institutions.

February 11, 2019
Post-Truth Armenia and the Media

Post-Truth Armenia and the Media

The fake news phenomenon is not uniquely Armenian. It’s a global challenge, but when the stakes are so high following the Velvet Revolution, journalists need to rediscover their mission and have an honest discourse about their role in the state of the media landscape.

October 28, 2018
Քարոզչությունը և մարդու իրավունքների դիսկուրսը Հայաստանում

Propaganda and Human Rights Discourse in Armenia

Following the Velvet Revolution, Armenian society is faced with the challenge of reassessing its old values and creating a new value system and group identity, leaving the space open for manipulation and propaganda. Anna Pambukhchyan looks at the values and ideas often propagated as opinion-making mechanisms.

August 28, 2018
The Armenian Media Revolution

The Armenian Media Revolution

Without social media and the press, the “Velvet Revolution” could have evolved completely differently. To some extent, what took place was in fact a media revolution. And now, post-revolution, we can register that the media landscape in Armenia is no longer what it was until April of this year. Samvel Martirosyan discusses some of the qualitative and quantitative changes in the Armenian media.