Tag: mentality

June 4, 2024
Birthday Witch

Birthday Witch

“Embracing who we are frees us from the weight of other people’s judgments, allowing us to live authentically and courageously—misunderstood, perhaps, but undeniably free,” Sheila Paylan writes in her next piece for “Unleashed” as another birthday approaches.

July 26, 2022

Karen Gyulbudaghyan: Crafting Ecosystems

Karen Gyulbudaghyan, the founding partner at Strategic Values Ventures, a strategic advisory firm for global startups, joins us this week to discuss what it takes to build a successful start-up ecosystem. We also spoke about the impact of the Berkeley Skydeck start-up accelerator program, and the Armenian start-ups that have successfully gone through the program.

June 10, 2022

Ձայնագիր. Ինչու է Հայաստանին պետք ռեալպոլիտիկ, հիմա՛

«Կարծիք» բաժնում հրապարակված՝ Գևորգ Օսկանյանի «Ինչու է Հայաստանին պետք ռեալպոլիտիկ, հիմա՛» հոդվածի ձայնագիրը։ Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը։ Ավելի քան 30 տարիների ընթացքում մշտապես խոսվել է Հայաստանի ազգային նպատակների արդարացիության և չափազանց քիչ` այդ նպատակներին հասնելու միջոցների և ընտրված նպատակների իրագործելիության մասին: