Tag: old yerevan

December 4, 2021
Գրքերի եւ գավաթների մասին

Գրքերի եւ գավաթների մասին

Միրզոյան գրադարանի պատմությունը սկսվեց 100 գրքից և երևանյան հին բակերից մեկում: Ֆոտոլրագրող Կարեն Միրզոյանը պատմում է գրադարանի կայացման և կից գործող սրճարանի մասին և ոչ միայն:

August 13, 2018

Kond: A City Within a City

A tucked away city within a city, the district of Kond in Yerevan has a rich history and a promising future only if authorities undertake a large-scale restoration. What are the stories of Kond and what does the future hold for one of the oldest quarters in the country’s capital?