Tag: refugee

February 21, 2024
Monologues: The Homes They Lost in Artsakh

Monologues: The Homes They Lost in Artsakh

“The story of the house began with a smile and ended with tears,” writes Yan Shenkman, a Russian journalist, who moved to Armenia after the war in Ukraine started. He compiled monologues from the Armenians of Nagorno-Karabakh for an upcoming exhibition about the homes they lost.

July 20, 2022
Ձայնագիր. Մաս 2. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին

Ձայնագիր. Մաս 2. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ համեմատելի՝ Նախիջևանի, Հարավային Օսեթիայի, Հյուսիսային Կիպրոսի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Արևելյան Թիմորի և Կոսովոյի հակամարտությունների զարգացումը ներկայացնող Սոսի Թաթիկյանի հոդվածի ՁայնաԳիրը։

January 2, 2022
2021: The Post-War Year

2021: The Post-War Year

2021 was a difficult year for the Armenian nation as it continued to confront external threats, Azerbaijani incursions into its sovereign territory and an unclear future for both Armenia and Artsakh. Here we present a brief overview of the main events from the past year.