Tag: Soviet Union

February 28, 2024
Lenin in the Periphery: Self-Determination and Its Discontents

Lenin in the Periphery: Self-Determination and Its Discontents

Over 30 years ago, a statue of Lenin towered over the heart of Yerevan until it was dismantled. The recent centennial of Lenin’s death went mostly unnoticed in Armenia but it might have sparked reflection on Lenin’s impact during the Sovietization of Armenia and how his definition of self-determination has had consequences on contemporary geopolitics.

January 25, 2024
Արևը՝ Բրեժնևից հետո. մաս 3

Arev After Brezhnev, Part 3

This is the story of Arev, a woman who survived a Soviet prison. In this new essay, Arev recounts her adventures traveling across the USSR in search of bottles and how she came to own a home in downtown Yerevan. As told by her niece Ella Kanegarian.

January 24, 2024
After Us

After Us

The dissolution of the Soviet Union created vast areas of abandonment and no-go zones that froze in time. In this next essay in the “Outside In” series, Maria Gunko writes that until the material relics of the Soviet Union disappear for good, we are deemed to revisit them, provoking thoughts about what societies value, how they evolve and what they leave behind.

July 20, 2022
Ձայնագիր. Մաս 2. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին

Ձայնագիր. Մաս 2. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ համեմատելի՝ Նախիջևանի, Հարավային Օսեթիայի, Հյուսիսային Կիպրոսի, Բոսնիա և Հերցեգովինայի, Արևելյան Թիմորի և Կոսովոյի հակամարտությունների զարգացումը ներկայացնող Սոսի Թաթիկյանի հոդվածի ՁայնաԳիրը։

June 8, 2022

Ձայնագիր. Գլոբալ և լոկալ արվեստային պատերազմներ

«ԵՎ այլն» բաժնում հրապարակված՝ Լիլիթ Սարգսյանի «Գլոբալ և լոկալ արվեստային պատերազմներ: Հայ նկարիչները «Պաղ և սառը: ԱՄՆ և ԽՍՀՄ արվեստը» ցուցահանդեսում» հոդվածի ձայնագիրը: Ընթերցում է Գոհար Աբրահամյանը: Համաշխարհային ժամանակակից արվեստի պատկառելի հարթակում հակադիր բևեռների հայ արվեստագետների ընդգրկումը բացահայտում է ոչ հեռու անցյալի հայկական գեղարվեստական ​​ժառանգության հիմնովին վերանայման և վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը:

February 1, 2022

Central Asia’s Shifting Geopolitics

A power vacuum was created after the pullout of U.S. troops from Afghanistan, allowing China, Russia, Iran, and also Turkey to play a greater role in Central Asia triggering new developments. What does that mean for the wider region?

December 14, 2021
ԽՍՀՄ փլուզումն ու աշխարհաքաղաքական չավարտվող պայքարը

The Endless Geopolitical Struggle

Western attempts to infiltrate into the sphere of Russian influence have meant to weaken Russia and maintain constant tension. Could this result in larger clashes with more unpredictable consequences, this time between large geopolitical players?

April 27, 2021
The Myth of “National” Science

The Myth of “National” Science

The current state and future direction of science in Armenia has been discussed on various platforms recently. Gagik Tovmasian writes about the need to elevate the status of national institutes and willingness to open up to the world.

February 27, 2021
Խորհրդային անցյալ

Խորհրդային անցյալ

EVN Report-ի ամսագրի չորրորդ թողարկման փոդքասթը Խորհրդային Հայաստանի մասին է. Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախագահ փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանը անդրադառնում է մեր պատմության մեջ Խորհրդային Հայաստանի նշանակության, այդ ժամանակաշրջանի առանձնահատկություններին, հասարակկան տրամադրություններին եւ սոցիալիստական հանրապետության զարգացումների հայկական յուրօրինակությանը:

June 14, 2020
The Communist KGB Was There to Stay

The Communist KGB Was There to Stay

Armenia’s transition in 1991 brought about a state with a blatant disregard for democracy. The current government should realize the importance of moving forward with a more systematic, effective and coordinated transitional justice platform.

June 4, 2020
The Quilted Refuge

The Quilted Refuge

A story weaving together the fragments of a woman’s life who organized the chaos of reality into a sensible and livable realm offhandedly called “home” but no one recognized it until she was gone.

April 8, 2018
The Karabakh Movement and Azerbaijan

The Karabakh Movement and Azerbaijan

Tatevik Hayrapetyan writes that the Karabakh Movement was a catalyst for domestic developments in Azerbaijan. Unlike in Armenia, however, alternative forces like the Azerbaijani Popular Front in Azerbaijan, couldn’t find a way to collaborate with the local Communist Party. The issue of Karabakh and anti-Armenian propaganda was thereby used in their struggle against the Communist regime.

March 15, 2018
How Armenia Lost its Track Towards Sustainable Development

How Armenia Lost its Track Towards Sustainable Development

Ineffective governance and institutional corruption are among the factors preventing Armenia from getting on a track to sustainable development. Yeghia Tashjian writes that since politics is the determinant force of economic institutions, any positive change in political institutions will reflect positively on Armenia’s economic development.

May 20, 2017
The Last Bard of Leninakan

The Last Bard of Leninakan

Jag Bambir, one of Armenia’s most beloved musicians, is an early pioneer of the rock and roll movement in the former Soviet Union. In this piece, Raffi Meneshian reviews a recent concert Jag gave in Gyumri in April where he presented his latest creation – Treaton.