Tag: Tigran Avinyan

June 14, 2023

Ձայնագիր. Երևանի լքված հուշարձան շենքերի հետքերով, մաս 1. ԱԳՆ

Պատմական և մշակութային արժեք ունեցող ո՞ր շենքերը կարող են սեփականաշնորհվել, ի՞նչ պարտավորություններ ունեն դրանց տերերն ու ի՞նչ վերահսկողություն ունի պետությունը, այս և այլ հարցերը քննող, ինչպես նաև մասնավորեցման պատմությունները ներկայացնող հոդվածաշարի մեկնարկային անդրադարձի ՁայնաԳիրը։

September 23, 2022

Ep. 203: The Week in Review (23.09.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 23: After days of relative calm, Azerbaijani forces have started violating the ceasefire on the Armenia-Azerbaijan border; Armenia’s Prime Minister delivers speech at the 77th session of the United Nations General Assembly; Nancy Pelosi, Speaker of the U.S. House of Representatives leads a congressional delegation to Armenia and more.