Remedial Rights in International Law and Their Relevance to Artsakh

In light of the existential threat, high probability of ethnic cleansing and the already imminent humanitarian crisis in Artsakh, the international community has an obligation to grant remedial recognition to Artsakh.

Updates From Artsakh: Shifting Contact Lines

As the death toll mounts for both sides in the war, contact lines are constantly shifting as pitched battles are taking place, primarily in the south of Artsakh; some legislators in France and the U.S. are calling for the recognition of the Republic of Artsakh. Here is a chronology of official updates.

Updates From Artsakh: Leaders of Armenia and Azerbaijan Agree to Meet

As PM Nikol Pashinyan and President Ilham Aliyev express willingness to meet in Moscow to discuss the ongoing war in Artsakh, the foreign ministers of the two countries are set to meet with U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Washington, D.C. this Friday. Here is a chronology of official updates.

1 2 3 4 5 6 25

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report