security

The Nuclear Option

Armenia’s Nuclear Power Plant in Metsamor is vital for Armenia’s energy security; it also poses dangers that are often overlooked. While the focus has been its location, less public scrutiny has been paid to its ongoing environmental impact.

elections

2021 Municipal Elections in Gyumri and Other Cities

Municipal elections will take place in Armenia throughout the fall and serve as an important indicator for the future direction of Armenian politics. Harout Manougian breaks it down.

creative tech

Can the Armenian IT Sector Compete With the World?

With the right choices in education, Armenia can build an IT community capable of creating its own secure and reliable systems, which will be beneficial from a business perspective as well as for social institutions, including government and national defense.

Et cetera

Kond: Urban Information Storage

Kond is the oldest surviving vernacular neighborhood in Yerevan. Its significance lies not in the current cultural, social and political interpretations but rather in this district’s capacity to store and transfer information across generations.

 

True But Not Real Stories

House of Horror

In this “True But Not Real Story” the Verdyans are unperturbed that the house they are buying is known to be possessed by ghosts and evil spirits.

The Seat

In this tiny self-declared and unrecognized Republic where her ancestors once lived, Anahit tries to reassess her existence while she wages a battle for the seat.

The Summer of Chomalag

Chomalag, which means epidemic in one of the dialects of the Gegharkunik region of Armenia delves into the suspended lives of people in times of an epidemic.

Chez moi

In this new essay for the “True But Not Real” creative writing series, writer and journalist Lusine Hovhannisyan explores the love Armenians have for their homes especially in the context of the recent war in Artsakh: “We love our houses with the skill of a person who has lost their home.”

A space for critical discourse and new narratives.

  Մոտ երկու տարի առաջ մեկնարկած իԳործ ծրագիրի շրջանակներում տարբեր մասնագետներ սփյուռքից ժամանացեին հայաստան, որպեսզի կիսվեն իրենց մասնագիտական փորձով: Շուշան Քեշիշեանը և Սահակ Մահրեջեանը ծրագրի առ աջին մասնակիցներից էին։

In EVN Report’s news roundup for the week of September 17: Armenia files a claim against Azerbaijan at the International Court of Justice; Azerbaijan sets up a checkpoint on the Goris-Kapan highway, charging road tax from Iranian truck drivers; U.S. Ambassador to Armenia reiterates that the Nagorno-Karabakh conflict remains unresolved. 

  Շատ միջազգային հետազոտողներ պնդում են, որ սոցիալական և էմոցիոնալ ուսումնառությունը (ՍԷՈՒ) օգնում է աշակերտներին կապ ստեղծել այլոց հետ և սովորել ավելի արդյունավետ ձևերով՝ այսպիսով, մեծացնելով հաջո ղությունը դպրոցում և կյանքում: Այս թողարկման շրջանակում ուսումնասիրում ենք այդ պնդման ճշտությունն ու այն, թե ինչպես են երեխաները դպրոցում զարգացնում սոցիալական, էմոցիոնալ և միջմշակութային հմտություններ. ի՞նչ դժվարություններ կան, ի՞նչ ներգրավված անձանց կարիք կա, և առհասարակ ինչքանո՞վ է դա արդյունավետ։ Կրթություն 42-ը մի քանի մասից բաղկացած փոդքաստների շարք է ուր քննարկում ենք կրթության տարատեսակ հարցեր: Ինչո՞ւ 42. որովհետև Դուգլաս Ադամսի The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy գրքում 42-ը կյանքի, տիեզերքի և ամեն ինչի պատասախանն է, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե որն է հարցը: Այդպես էլ կրթության մեջ: Փոդքաստն իրականացնում է «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամը՝ Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ համագործակցությամբ: Այս փոդքաստի ընթացքում հնչած կարծիքների համընկնումը Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ պարտադիր չէ։

  After enlisting in the US Army at the age of 17 and serving several tours in Afghanistan, Joe Kassabian returned and published his novel “Hooligans of Kandahar.” Kassabian also hosts a popular military history podcast series called Lions Led by Donkeys. During a recent visit to Armenia, Kassabian spoke to EVN Report about the 2020 Artsakh War, the frustration of the biased coverage of the war, the absence of nuance and how he plans on never shutting up about the cause of Armenia.

  Նէ, Մայր հայաստան, քաղաքան վերլուծություն. ոմանք գրում են, ոմանք էլ գրավորը լրացնում են նկարազարդումներով և պատկերներով։ Արմինե Շահբազյանն ու Հարութ Թումաղյանը խոսում են մեդիա հարթակների հետ համա գործակցելու իրենց փորձառությունից:

  The methodology employed in the teaching of Armenian history must be reevaluated according to historian Zohrab Gevorgyan. An expert on the ancient Armenian Kingdom of Cilicia, Gevorgyan says that over time, myths and personalization have become central themes in the teaching and understanding of Armenians’ collective history.

See All Podcasts

...
...


All rights reserved by EVN Report