Issue N13 | Public Health

Transforming Armenia’s Healthcare System: From Quantitative Misconceptions to Qualitative Sustainability

Armenia’s healthcare system remains inefficient, mismanaged and incapable of serving some of the basic healthcare needs of Armenian society. Reforms must concentrate on eliminating inefficient expenditures, developing a system with robust oversight and emphasis on quality.

politics

Is the EU Showing Initiative in Resolving the Armenian-Azerbaijani Conflict?

Since the end of the 2020 Artsakh War, Russia has enjoyed an effective monopoly over the negotiation process. Recent initiatives by the EU suggest that Europe may be taking a more proactive role in the South Caucasus.

raw & unfiltered

Social Responsibility and the Limits of Social Norms

Is it acceptable to throw your cigarette butt on the street? Is it understandable to be a draft dodger? Mikayel Yalanuzyan looks at how social responsibility is understood in Armenia.

opinion

How the Theme of Genocide Became an Instrument of Western Diplomacy

The recognition of the Armenian Genocide by the U.S. stemmed from its own interests. Other allied powers are considering following suit. Will Armenia be able to take advantage of this shift in global geopolitics?

Magazine Issue N11 

Tastes and Memory 

Let’s Have Eech

How an orphan from the Armenian Genocide returns to his native village and finds his sister and a recipe for eech that has become part of the family lore.

Harissa: Tradition and Resistance

Christian Armenian lore traces the origins of harissa to Gregory the Illuminator, who converted King Tiridates III to Christianity at the beginning of the 4th century. Hranoush Dermoyan traces the history of this traditional Armenian dish.

Sourki and Banderoum Hootz: The Food of My Memories

A traditional cheese bread made with sourki or shinklish called banderoum hootz in the dialect of Musa Ler is more than a recipe. It’s a memory, a cultural marker of identity, belonging and home.

Little Leaves

Preparing food can be a meditative journey of self-healing, of building community and a passage to one's heritage. It is the whispered world of women, a value created out of patience that can transform onions into translucent golden particles.

A space for critical discourse and new narratives.

  In EVN Report’s news roundup for the week of November 26: The leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia meet in Sochi; parliamentary opposition faction Armenia Alliance calls emergency parliamentary hearing on the issue of demarcation and delimitation; Azerbaijani forces open fire at Armenian positions in Gegharkunik region, leaving one Armenian soldier dead.   UPDATED: The trilateral meeting between leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia in Sochi, which lasted almost three hours, was followed by a press briefing. Russian President Vladimir Putin announced that a wide range of issues were discussed. It was agreed to implement demarcation and delimitation mechanisms by the end of the year; the sides also made progress on mitigating humanitarian issues. The opening of regional communication routes was discussed in detail. A commission on bilateral demarcation with the participation of Russia will be formed. The sides agreed to take steps to increase stability and security on the Armenian-Azerbaijan border. The deputy prime ministers of the three countries will meet in Moscow next week to finalize today’s discussion and announce the results.

  After the 2020 Artsakh War, Arpi Karapetyan, like many others, asked herself a simple question: What now? As a human resources professional and successful businesswoman, she put into action what she knew best and launched a new program called New Page. A social responsibility program, the aim of New Page is to help veterans of the war acquire new knowledge and develop skills to enter the labor market. The program has helped 1000 veterans and the second phase has 700 vets already signed up. To donate to the program, follow this link.

  Երբ հարցը վերաբերվում է կրթական քաղաքականություններին, ցածր և միջին եկամուտով երկրները բախվում են այլ խնդիրների, քան բարձր եկամուտ ունեցող երկրները: Սակայն սա չի նշանակում, որ ցածր և միջին եկամ ուտով երկներում՝ այդ թվում նաև Հայաստանում, հնարավոր չէ բարելավել երեխաների կրթությունը: Սակայն կարևոր է հասկանալ, թե որ կրթական քաղաքականություններն ինչպես են ազդում ցածր և միջին եկամուտով երկրների վրա։ Այս թողարկման շրջանակում կփորձենք գալ ընդհանուր եզրակացության, թե որ քաղաքականությունները կարող են լինել առավել արդյունավետ զարգացող երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է: Այս թեմայի շուրջ կա թողարկումների երեք շարք, որոնցից սա վերջինն է։ Կրթություն 42-ը մի քանի մասից բաղկացած փոդքաստների շարք է ուր քննարկում ենք կրթության տարատեսակ հարցեր: Ինչո՞ւ 42. որովհետև Դուգլաս Ադամսի The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy գրքում 42-ը կյանքի, տիեզերքի և ամեն ինչի պատասախանն է, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե որն է հարցը: Այդպես էլ կրթության մեջ: Փոդքաստն իրականացնում է «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամը՝ Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ համագործակցությամբ: Այս փոդքաստի ընթացքում հնչած կարծիքների համընկնումը Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ պարտադիր չէ։

  Նոյեմբերի 16-ի Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ընթացքում տարածվեց մեծ քանակությամբ ապատեղեկատվություն և կեղծ լուրեր։ Media.am փաստեր ստուգող լրագրող Օֆելիա Ս իմոնյանը խոսում է գերիների քրեական պատիժների, չստուգված լուրերի եւ Ադրբեջանական կողմի առցանց արշավների մասին։

  On November 16, 2021, Azerbaijani Armed Forces launched a large-scale offensive along the eastern border of Armenia’s Syunik region, resulting in intense battles. A Russian-mediated ceasefire came into force later that evening. This latest attack was yet another example of Armenia’s ongoing security challenges and vulnerabilities. Azerbaijani expert Tatevik Hayrapetyan and political scientist and international security expert Dr. Nerses Kopalyan of the University of Nevada, Las Vegas talk to EVN Report’s editors about the situation.

See All Podcasts

...
...


All rights reserved by EVN Report