Issue N9/Water

Global Water Scarcity and Its Implications for Armenia

In this comprehensive piece on water security, Paruyr Abrahamyan provides an in-depth overview of global water scarcity, how this will potentially compound the already-complex problems facing the South Caucasus and makes a number of recommendations.

Issue N9/Water

The Ups and Downs of Lake Sevan

Lake Sevan is the largest freshwater and alpine lake in the entire South Caucasus. The lake’s artificial outflow which commenced in the early 1930s during the Soviet period resulted in dramatic changes in its water level and continued ecological problems.

politics

Demarcating the Armenia-Azerbaijan Border Through International Mediation, Not Violence

What was posed as a border demarcation issue further threatens regional stability in the South Caucasus. The current mounting military action is not sustainable; the process must revert back to international norms, writes Sossi Tatikyan.

et cetera

Meghri: A Fuselage of Memory

There is a Facebook group of Meghri natives that is more active than the official pages of many institutions. It is, however, also isolated, living a separate life, disconnected from the rest of the digital world just like the actual city.

Creative Tech

The Gituzh Initiative: Why Armenia Needs Science

Prioritizing science will pave the way towards economic and strategic development. Formed by industry representatives, the Gituzh initiative is working to increase public awareness and government funding for science development.

A Physicist’s Guide to Science Research in Armenia

This article is not about the past, the golden decades when science flourished in Armenia. It’s a guide on what can be accomplished in the present and into the future through the lens of one visionary, Dr. Mushegh Rafayelyan.

Digital Pomegranate and Distrikt: Connecting Tech to Sustainable Living in Gyumri

Digital Pomegranate, already into its eighth year, has played an active role in shifting the image of Gyumri from a city of poverty and tragedy to a city with a viable future. Its new project, Distrikt, promises to be the first SDG compatible community in the world.

An Armenian Painter’s Foray Into the Cryptic World of NFTs

Masha Keryan collaborated with Armenian AR/VR game development app Arloopa on an experimental project to showcase some of her artwork digitally. The result was their first-ever AR exhibition of NFT pieces and VR Tilt Brush sculptures.

EVN: A space for critical discourse and new narratives.

In EVN Report’s news roundup for the week of July 30, 2021: Tensions along and inside Armenia’s border continue to escalate as Azerbaijani Armed Forces launch one attack after another. This week alone, three soldiers were killed in those attacks; Armenian doctors perform two bone marrow transplants for the first time and more.

  In the early hours of July 28, 2021, Azerbaijani forces launched yet another attack against Armenian positions, this time in the Gegharkunik region, leaving three Armenian soldiers dead and a number of wounded. Tatevik Hayrapetyan, an expert on Azerbaijan, speaks to EVN Report about the intentions of Baku following the end of the 2020 Artsakh War, the Armenian response and the psychological toll of constant aggression. 

  Ուսուցիչներն ու քաղաքականություն մշակողները հաճախ պնդում են, որ ավելի փոքր դասարաններ ունենալը կբարելավի աշակերտների ուսումնառությունն ու կրթական արդյունքները: Արդյո՞ք դա իրոք այդպես է, և, եթե այ ո, ապա ստացած արդյունքն ու դրան հասնելու համար ծախսվող գումարն արդյո՞ք իրար համարժեք են, թե՞ ոչ։ Այս թողարկման շրջանակում քննարկում ենք դասարանում աշակերտների թվի նվազեցման հետևանքները, հնարավոր լավ ու վատ կողմերը, ինչպես նաև քննարկում, թե ինչ արժե դա անելն ու արդյոք ծախսին համարժեք արդյունքներ հնարավոր է ստանալ, թե ոչ:  Կրթություն 42-ը մի քանի մասից բաղկացած փոդքաստների շարք է ուր քննարկում ենք կրթության տարատեսակ հարցեր: Ինչո՞ւ 42. որովհետև Դուգլաս Ադամսի The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy գրքում 42-ը կյանքի, տիեզերքի և ամեն ինչի պատասախանն է, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե որն է հարցը: Այդպես էլ կրթության մեջ: Փոդքաստն իրականացնում է «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամը՝ Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ համագործակցությամբ: Այս փոդքաստի ընթացքում հնչած կարծիքների համընկնումը Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ պարտադիր չէ։

  Երևանի քաղաքապետարանի Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության նորաստեղծ վարչության պետ Լուսինե Հովհաննիսյանը խոսում է Երևանում սոցիալաան պաշտպանության նոր համակարգի, վերջերս «Սոցիալական աշխատանք» մա սնագիտության հատուկ ուսուցման դասընթացներն ավարտած շուրջ 60 սոցիալական աշխատողների և նրանց հետագա գործառույթների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի աջակցությամբ քաղաքացիների բազմապիսի խնդիրներին նոր մոտեցումներ ցուցաբերելու կարևորության մասին: 

  Այսօրուան մեր իրականութիւնը իրատեսութեամբ գնահատելու համար, անհրաժեշտ է քաղաքական բառագիտութիւնը հանել յուզական պարունակէն ու վերադառնալ քաղաքագիտական սահմանումներուն: Քաղաքագիտութեան եւ միջազգայ ին յարաբերութիւններու դասախօս դոկտ. Ասպետ Քոչիկեան կ՚անդրադառնայ գաղափարախօսութեան դերին, քաղաքագիտական ակունքներուն եւ պատմական ձեւափոխութեան:

  Այսօրուան մեր իրականութիւնը իրատեսութեամբ գնահատելու համար, անհրաժեշտ է քաղաքական բառագիտութիւնը հանել յուզական պարունակէն ու վերադառնալ քաղաքագիտական սահմանումներուն: Քաղաքագիտութեան եւ միջազգայ ին յարաբերութիւններու դասախօս դոկտ. Ասպետ Քոչիկեան կ՚անդրադառնայ պետութիւն, պետականութիւն, ինքնիշխանութիւն հասկացութիւններու քաղաքագիտական ակունքներուն եւ պատմական ձեւափոխութեան:

  Armenia’s tech sector is the fastest growing branch of Armenia’s economy. In post-war Armenia, expectations are even greater for the sector. Raffi Kassarjian, the Executive Director of the Union of Advanced Technology Enterprises (UATE) talks about the challenges and potential, the role of the Diaspora and more.

See All Podcasts

...
...


All rights reserved by EVN Report