election 2021

Armenia Votes: Party and Alliance Programs, Foreign Policy

Armenian citizens are heading to the polls on June 20 in an early parliamentary election. Over 20 parties and alliances of parties are running. Here is the foreign policy section of the programs of seven of those political forces in order of their position on the ballot.

creative tech

A Physicist’s Guide to Science Research in Armenia

This article is not about the past, the golden decades when science flourished in Armenia. It’s a guide on what can be accomplished in the present and into the future through the lens of one visionary, Dr. Mushegh Rafayelyan.

etc.

Did the Wind Drop? Nora Martirosyan's Optimistic Drama From Artsakh

Director Nora Martirosyan’s film “Should the Wind Drop” reveals the frustrating situation surrounding the airport as a starting point to delve into the history, problems and spirit of Artsakh.

elections 2021

Armenia’s June 2021 Parliamentary Election: The Essential Primer

Twenty-six political parties and alliances of parties have registered with the Central Electoral Commission to take part in the upcoming snap parliamentary election in Armenia. Everything you need to know about them is in this essential primer.

Issue N7 | Political Culture 

Issue N7/Political Culture

The Unbearable Lightness of Democratizing: Armenia’s Political Culture from Velvet Euphoria to Post-War Melancholy

Tracing political cultural trends that have been formulating in Armenia through three short, yet fastly-developing, stages: prior to the Velvet Revolution, subsequent to the Velvet Revolution, and after the 2020 Artsakh War.

Issue N7/Political Culture

The 1919 National Elections

Although the short-lived First Republic of Armenia is often viewed through the prism of the government’s activities, such as military operations, state defense, social issues, and foreign policy, the electoral processes at the time parallel today’s reality.

Issue N7/Political Culture

A Wave of New Political Parties Crashes Onto the Scene

Thirty-one founding congresses for new political parties have been scheduled since the start of the year, a quantity not seen since the country gained independence 30 years ago.

Issue N7/Political Culture

Caricature: From the Soviet Era to Independence

Political caricature was an inseparable companion of the newspapers that were being formed under the new freedoms of speech and the press of independent Armenia.

EVN: A space for critical discourse and new narratives.

  Աշխարհագրագետ, քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը խոսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի` Խորհրդային Միության կազմում գտնվելու ժամանակ գծված սահմանների, Խորհրդային Միության ղեկավարների սահմանային քաղաքականությա ն, Կարմիր Քուրդիստանի չեղարկված ծրագրի և դրա պատճառած տարածքային կորուստների, անկլավների առաջացման և այլնի մասին: 

  In EVN Report’s news roundup for the week of June 11, 2021: the early parliamentary election campaign officially kicked off this week; the rhetoric being used by most candidates prompted comments from Armenia’s Ombudsman and even Freedom House; a number of families were able to see video messages of their loved ones who continue to remain in Azerbaijani captivity.

  On the first day of the 2020 Artsakh War, the Government of Armenia submitted its first interim measure against Azerbaijan at the European Court of Human Rights. Since then, the Government has submitted other applications with regard to violations committed by both Azerbaijan and Turkey during and after the war. Yeghishe Kirakosyan, the Republic of Armenia’s Representative before the ECHR, speaks to EVN Report about the ongoing crisis with Armenian POWs and civilian captives, state-sponsored Armenophobia, destruction of monuments, historical revisionism and a global double standard.

  Կրթության վերաբերյալ ի՞նչ պատկերացումներ ունեն կուսակցությունները, որքա՞ն համահունչ են այդ պատկերացումնեը նրանց գաղափարախոսությանը, առհասարակ ի՞նչ սպասել կուսակցությունների կրթական ծրագրերից:   Կրթություն 42-ը մի քանի մասից բաղկացած փոդքաստների շարք է ուր քննարկում ենք կրթության տարատեսակ հարցեր: Ինչո՞ւ 42. որովհետև Դուգլաս Ադամսի The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy գրքում 42-ը կյանքի, տիեզերքի և ամեն ինչի պատասախանն է, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե որն է հարցը: Այդպես էլ կրթության մեջ: Փոդքաստն իրականացնում է «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամը՝ Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության»հիմնադրամի Հարավային կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ համագործակցությամբ: Այս փոդքաստի ընթացքում հնչած կարծիքների համընկնումը Ֆրիդրիխ Նաումանի՝ «Հանուն ազատության» հիմնադրամի Հարավային կովկասի տարածաշրջանի երևանյան գրասենյակի և EVN Report-ի հետ պարտադիր չէ։

  Ambassador Nico Schermers of the Netherlands presented his credentials to Armenia’s president four days before the outbreak of the 2020 Artsakh War. He speaks to EVN Report about the importance of being on the ground at a time of war, his recent trip to Syunik with a group of ambassadors from EU countries and his embassy’s mission in Armenia.

See All Podcasts

...
...


All rights reserved by EVN Report