The Women of Artsakh: Our Children Are Being Deprived of the Right to Life

Fleeing the war, the women of Artsakh -- mothers, daughters, sisters and wives -- held a rally in front of the UN building in Yerevan asking for one simple thing, the right to live in peace.

Updates From Artsakh: A Broken Truce

A second attempt at a cessation of fire for humanitarian purposes failed after Azerbaijani forces began firing using artillery and small arms several minutes after the truce was supposed to come into effect. Here is a chronology of official updates.

Updates From Artsakh: A New Attempt at a Humanitarian Truce

Following a day that saw Azerbaijani drones being shot down over Armenian airspace, Stepanakert coming under heavy shelling and the Azerbaijani city of Ganja being hit, a humanitarian truce was announced. Here is a chronology of official updates.

1 2 3 4 5 6 25

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report