Tag: et cetera

January 12, 2023

Ո՞վ թափ կտա կուլիսի փոշին

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 19-րդ և 20-րդ դարերի ընթացքում թատրոնը եղել է հայկական մշակույթի հիմնասյուներից մեկը։ Սակայն ետանկախացման շրջանում արվեստի այս միջոցն ակնհայտորեն կորցրել է իր այդ երևելի դիրքը՝ հետզհետե հեռանալով իրականությունն արտացոլելու և հավաքական գիտակցություն ձևավորելու իր երբեմնի կարողությունից, եթե ոչ առաքելությունից։ Հայկական թատրոնի այս մտահոգող ներկայի և դրան նոր կյանք ու նշանակություն հաղորդելու անհրաժեշտության մասին ենք զրուցել անկախ թատրոնի անվանի գործիչ, ֆրանսիահայ բեմադրող Սերժ Մելիք-Հովսեփյանի հետ։

August 29, 2022
Կաֆկան Արցախում

Kafka in Artsakh

Garegin Papoyan’s film “Bon Voyage” manages to recreate a Kafkaesque world in the form of the Stepanakert Airport, where people follow a seemingly unreasonable system, and continue to do their work with incredible persistence, without questioning its meaning.

June 6, 2022

Global and Local Art Wars

The inclusion of two conflicting Armenian artists from different eras on a prestigious platform of global contemporary art reveals the need to fundamentally reconsider and rethink the Armenian artistic heritage of the recent past.

April 19, 2022

Power Is (the) Truth

During March 2022, the Word—not only allegorically, but in the most literal sense—finds itself outstretched like the Vitruvian man strung from the corners of our Armenian-Russian-Ukrainian semiotic triangle.

July 25, 2021
Meghri: A Fuselage of Memory

Meghri: A Fuselage of Memory

There is a Facebook group of Meghri natives that is more active than the official pages of many institutions. It is, however, also isolated, living a separate life, disconnected from the rest of the digital world just like the actual city.

February 18, 2021
Notes From a Future Museum: Time-Keepers

Notes From a Future Museum: Time-Keepers

Vigen Galstyan explores the humble charm of Soviet Armenian mechanical clocks in this first instalment of a series of articles about Armenia’s not-too-distant past as a major producer of everyday consumer goods and a hot spot for industrial design in the USSR.