Ep. 129: The Week in Review (12.03.21)

00:00 00:00

  In EVN Report’s news roundup for the week of March 12: The position for the Chief of the General Staff of the Armenian Armed Forces continues to be a contentious issue; Armenia’s President...

Tavush: Synergy and Harmony in Development

00:00 00:00

  Inga Harutyunyan is the founder and executive director of Pahapan Development Foundation that implements sustainable projects in borderline regions, primarily in Tavush, to ensure economic...

Փոփոխվող օրենքներ և մեդիա

00:00 00:00

Լրագրող, արվեստի քննադատ Նունե Հախվերդյան խոսում է ԶԼՄ-ներին վերաբերվող մի շարք խնդրահարույց օրինագծերի, հայկական մեդիադաշտի խնդիրների, լրագրողների կերպարի ընկալման, ընթերցողների նախասիրությունների փ...

1 4 5 6 7 8 143


All rights reserved by EVN Report