Mental Health in Post-War Armenia

00:00 00:00

  Armenia’s post-war recovery will be long and hard. It will be especially difficult for the returning soldiers, the wounded, the families who lost their sons, the families whose sons are missing...

Պատմությունը՝ նորովի

00:00 00:00

  EVN Report-ի փոդքասթում խմբագիր Ռուբինա Մարկոսեանը «Պարադիգմա» կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր Նարեկ Մանուկյանի հետ զրուցում է հիմնադրամի կողմից ստեղծված պատմություն առարկայի դասավանդման նոր ուղե...

Ep. 117: The Week in Review (4.12.20)

00:00 00:00

  In EVN Report’s news roundup for the week of December 4: The opposition continues to demand Prime Minister Nikol Pashinyan’s resignation, tables its own candidate; the last remaining regions of...

1 4 5 6 7 8 130


All rights reserved by EVN Report