Ep. 151: The Week in Review (20.08.21)

00:00 00:00

In EVN Report’s news roundup for the week of August 20: The number of COVID-19 cases are rising again in Armenia; the situation on the Armenia-Azerbaijan border continues to claim lives as a result...

How to Manage Our Water Resources

00:00 00:00

  A complex set of issues is impacting water resources, from poor management to threats to water security in Armenia and Artsakh. EVN Report’s Maria Titizian spoke to Stepan Khachatryan, a...

Հայերեն բառերից թվային ծառեր

00:00 00:00

  Հայերեն ծառադարան ծրագրի ղեկավար Մարատ Յավրումյանը պատմում է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորված բնական լեզվով տեքստերի մեքենական վերլուծության համակարգերերի ստեղծման գործընթացի...

1 5 6 7 8 9 169


All rights reserved by EVN Report