EVN Report

EVN Report

The staff of EVN Report, including Maria Titizian, Roubina Margossian, Arpine Haroyan, and Kristen Anais Bayrakdarian contributed to this article.

Ep. 220: The Week in Review (03.02.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 3: The International Court of Justice hears cases presented by Armenia and Azerbaijan against each other on the application of CERD; Azerbaijan’s ongoing blockade of the Lachin Corridor is now in its 54th day; Russia’s Foreign Affairs Minister says that as a result of the 2020 Artsakh War, Azerbaijan was able to reclaim the territories which belonged to it and more.

Ep. 219: The Week in Review (27.01.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 27: The population of Nagorno-Karabakh (Artsakh) continues to be under siege as Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor is now in its 48th day; this week the EU approved the deployment of a 100-person civilian mission to Armenia for a two-year term, triggering a furious response from the Russian Foreign Ministry; U.S. State Secretary Antony Blinken tells Aliyev to reopen the Lachin Corridor, underscoring the risk of a humanitarian crisis and more.

Պայքարը որպես դիզայն

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Կատուների տեսանյութերով, կեղծ լուրերով ու սելֆիներով ողողված մեր գերհագեցված մեդիա իրականությունում, գնալով ավելի կարևոր են դառնում այն պատկերները որոնք, ինչպես պնդում է հայտնի ասացվածքը, «արժեն հազար բառ»։ Նման պատկերներից է գրաֆիկական նկարազարդող, արվեստագետ Նվարդ Երկանյանի «Նրանք եկել էին խաղաղությամբ» պաստառը, որն ընդամենը մի քանի սեղմ մանրամասների միջոցով կարողացավ ամփոփել Արցախի շրջափակման ողջ աբսուրդն ու հանրային ցասումը, ժամերի ընթացքում ողողելով ֆեյսբուքն ու ինստագրամը։ Նվարդի հետ քննարկել ենք նրա ստեղծագործական գործունեության քաղաքական կողմը, դիզայնի հասարակական ներգրավվածության կարևորությունը և այս միջոցի հեռանկարները նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում։

Ashot Vardanyan: Building AI While Embracing the Unorthodox

Unum is a deep-tech company focused on designing next-generation AI models and novel database technologies. Ashot Vardanyan, the founder and CEO of the company joins us to speak about his unorthodox journey of becoming a computer scientist and entrepreneur in the deep tech space. We also speak about the current trends in machine learning and what the future holds for the technology.

Ep. 218: The Week in Review (20.01.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 20: Fifteen soldiers are killed when a fire erupts in a military barrack in Armenia’s Gegharkunik region; Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor is now in its second month; Armenian children returning to Nagorno-Karabakh accompanied by Russian peacekeepers are harassed by masked Azerbaijanis and more.