EVN Report

EVN Report

The staff of EVN Report, including Maria Titizian, Roubina Margossian, Arpine Haroyan, and Kristen Anais Bayrakdarian contributed to this article.

Ep. 252: The Week in Review (22.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 22, 2023: Twenty-four hours after Azerbaijan launched a large-scale assault against Artsakh, a ceasefire agreement was reached stipulating the disarmament of Artsakh’s Defense Army; first round of negotiations between Stepanakert and Baku take place in Yevlakh; ongoing protests in Yerevan demanding the resignation of the Prime Minister; residents of Yerevan went to the polls to elect a new mayor and more.

Artsakh Under Attack (September 21, 2023)

The situation in Artsakh remains extremely critical and fluid, made even more complicated by the disruption in communication lines and electricity; despite a ceasefire that came into effect on September 20 at 1 p.m., this morning reports started coming in from Stepanakert from locals that gunshots and artillery fire; thousands remain stranded at the Stepanakert Airport and await in uncertainty; representatives of the authorities of Nagorno-Karabakh and Azerbaijan meet in the Azerbaijani city of Yevlakh and more…

Artsakh Under Attack (September 20, 2023)

The situation in Artsakh remains extremely critical and fluid, made even more complicated by the disruption in communication lines and electricity. Despite a ceasefire that came into effect on September 20 at 1 p.m., this morning, reports by locals started coming in from Stepanakert about gunshots and artillery fire in the city. Thousands remain stranded at the Stepanakert Airport and wait in uncertainty as representatives of the authorities of Nagorno-Karabakh and Azerbaijan met in the Azerbaijani city of Yevlakh.

Artsakh Under Attack (September 19, 2023)

In blatant violation of the November 9, 2020 ceasefire statement, and in a concerted effort to collapse the peace process, Azerbaijan initiated a mass-scale offensive against Nagorno-Karabakh. Initiating attacks throughout the line of contact, Azerbaijani forces shelled civilian centers in Stepanakert, Martakert, and various regions of Nagorno-Karabakh.

Ep. 251: The Week in Review (15.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 15, 2023: Tensions in the region continue to dominate headlines, including the growing rift between Russia and Armenia; a Russian Red Cross truck carrying humanitarian aid crosses into Artsakh through the Aghdam road; the U.S. Senate Foreign Relations Committee hosts a hearing on the situation in Artsakh and more.

U.S. Warns Baku But “Why Is Aliyev Not Opening the Corridor”?

U.S. Warns Baku But “Why Is Aliyev Not Opening the Corridor”?

The U.S. Senate Foreign Relations Committee held a hearing on the crisis in Artsakh (Nagorno-Karabakh) with Acting Assistant Secretary of State Yuri Kim as the sole witness, who said the Lachin Corridor must open without delay, that the U.S. will not tolerate military action or ethnic cleansing against the people of Artsakh but couldn’t answer the question: Why is Aliyev not opening the Corridor?

Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

Examining the Context: Azerbaijan’s Madman Strategy and the Normalization of Coercion

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" who explains the madman theory, a strategy in coercive bargaining, where the perceived extremism of an actor is leveraged to achieve one-sided outcomes. In this context, Kopalyan explains how Azerbaijani President Ilham Aliyev’s bargaining posture operates off of the logic that if his terms are not met, he reserves the right to wage war, thus anchoring the threat of destruction to force acquiescence from Armenia and the international community.

Avetik Grigoryan & Masis Kumrigyan: Building Satellites in Armenia

Avetik Grigoryan, the CEO and Co-Founder of Bazoomq Space Research Laboratory, and Masis Kumrigyan, the Technical Director of Space Programs at the Center for Scientific Innovation and Education (CSIE), join us to discuss the upcoming launch of Hayasat-1. Developed in a partnership between Bazoomq and CSIE, Hayasat-1 is a CubeSat. Grigoryan and Kumrigyan explain what CubeSats are, their uses, and the current trends in satellite technologies. We also talk about the development process of Hayasat-1 and its potential implications for the future of Armenia's space industry. Finally, we discuss the importance of popularizing science and space in Armenia and explore why this is significant.

Ep. 250: The Week in Review (08.09.23)

Ep. 250: The Week in Review (08.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 8, 2023: Heavy Azerbaijani military buildup around Nagorno-Karabakh and Armenia as fears of a new war mount; three students arbitrarily detained by Azerbaijani forces at the Hakari bridge are released; amid escalating tensions, US-Armenia joint military exercise to take place in Armenia next week and more.

Mariam Torosyan: Building a Virtual Safe Space for Women

Mariam Torosyan, the CEO and founder of Safe YOU, joined us to discuss her platform's mission to empower women by providing tools to report cases of sexual and domestic violence, seek help, and to create a virtual safe space for women. We delved into the progress Safe YOU has made since its inception three years ago, including the thoughtful consideration of various cultural factors that guide their implementation strategies. Lastly, Mariam shared her insights on the current state of women in the tech industry in Armenia, highlighting the efforts and challenges in ensuring that women not only have access to opportunities but are also encouraged to establish companies and assume leadership roles.

Ep. 249: The Week in Review (01.09.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of September 1, 2023: Three Armenian soldiers killed and another two wounded as Azerbaijan intensifies attacks on Armenia-proper; Artsakh’s President Arayik Harutyunyan resigns as the catastrophic siege of Artsakh continues; Anne Hidalgo, the mayor of Paris leads a convoy of French humanitarian aid to the Lachin Corridor, which is stopped by Azerbaijan.

News Watch Artsakh: September 2023

News Watch Artsakh: September 2023

The humanitarian crisis in Artsakh (Nagorno-Karabakh) has reached a tipping point. For almost nine months, the Lachin Corridor has been under a blockade and since June, delivery of humanitarian aid by the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Russian peacekeepers, has also been blocked by Azerbaijan. Live updates from the month of September as the siege of Artsakh continues.

Ep. 248: The Week in Review (25.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 25, 2023: Baku refuses to repatriate the body of a young woman to Artsakh who was killed in a car crash in Armenia; an Armenian serviceman is shot dead by Azerbaijan on Armenian territory; Azerbaijani president snubs Belgium’s Foreign Affairs Minister for her “pro-Armenian stance”; Yerevan City Election Campaign kicks off and more.

Քաղաքացիական գիտակցություն կամ ակտիվիզմը՝ որպես Երևանի պաշտպան

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 2000-ականների սկզբից ի վեր, Երևանի անվերջ պաշարված ճարտարապետական ժառանգությունն ու հանրային ենթակառուցվածքներն առիթ հանդիսացան ինքնաբուխ, ապա կազմակերպված քաղաքացիական շարժումների ու գործողությունների առաջացմանը։ Դրանց քաղաքական նշանակությունն ու ներազդեցությունն ակնբախ դարձավ 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում։ 2020-ի Արցախյան պատերազմից հետո, սակայն, քաղաքացիական շարժումների ներուժն ու թափը թվում է գրեթե սպառված։ Այնուամենայնիվ, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ և գերիշխող կուսակցական համակարգի պարունակում առավել քան կարևոր է թվում քաղաքացիական ուժերի վերակտիվացումը և մասնակցությունը թե՛ քաղաքային ժառանգության ու միջավայրի պահպանման, թե՛ քաղաքական օրակարգը ձևակերպելու գործընթացներում։ Դրա հնարավորությունների և առկա վիճակի հիմնախնդիրների մասին զրուցում ենք Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելա Սարգսյանի հետ։

Ep. 247: The Week in Review (18.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 18, 2023: The UN Security Council convenes emergency meeting to discuss the humanitarian crisis in Artsakh where the first case of death by starvation was recorded; Azerbaijan cuts Internet supply to the population of Artsakh for several hours; eleven people are killed in a tragic car crash on the Yerevan-Gyumri highway and more.

Փոխակերպելով անցյալը. Հնագիտությունը որպես աշխարհի հետ խոսելու լեզու

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Վերջին տարիներին Հայաստանում մարդասիրական հետազոտությունների ոլորտում հնագիտությունն առանձնանում է գիտական ամսագրերում մեծաթիվ հրապարակումներով և միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած համատեղ նախագծերով: Հայաստանի պատմության թանգարանի փոխտնօրեն, հնագետ Նժդեհ Երանյանի հետ զրուցել ենք այն նախադրյալների մասին, որոնք նպաստում են գիտության այս ճյուղում գրանցած հաջողություններին՝ անդրադառնալով նաև առկա բազմաթիվ խնդիրների՝ հնարավայրերում պեղումներին հաջորդող պահպանման թերի գործընթացից մինչև քաղաքային ավելի նոր շերտերում իրականացվող պեղումների բացակայություն:

Narek Aslikyan: Armenia’s Talent Infrastructure

In this episode, Narek Aslikyan, co-founder and CEO of Armenian Code Academy, provides insight into the Armenian tech industry's talent infrastructure. He explains how the Academy prepares individuals for employment in both technical and non-technical roles. We also discussed what is required to create employment opportunities outside Yerevan, and the strategies to encourage various stakeholders to expand into different regions of Armenia.

Ep. 246: The Week in Review (11.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 11, 2023: Luis Moreno Ocampo, the founding prosecutor of the International Criminal Court releases report, says blockade of the Lachin Corridor should be considered a genocide; international media coverage of the siege of Artsakh begins ramping up; Artsakh faces potential critical water shortages as mortality rates spike because of a lack of medicine and medical services and more.

Gevorg Karapetyan: The Last Mile of AI Product Deployment

Gevorg Karapetyan, the co-founder and CTO of Zero, joins us to discuss the development of generative AI solutions for augmenting knowledge workers. We explore the company’s platform, Hercules, which delivers generative AI solutions for enterprise customers and the productivity benefits it brings. Gevorg also shared his thoughts on the challenges and opportunities in building sustainable and defensible businesses in the era of foundational AI models, as well as the future of co-pilots for knowledge workers.

Ep. 245: The Week in Review (04.08.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of August 4, 2023: Despite calls from around the world to lift the blockade of Artsakh, Baku continues to strangulate 120,000 people; the abduction and arrest of a 68-year-old resident of Artsakh during a humanitarian transfer raises fears of deepening the already acute crisis in the region; diplomats accredited to Armenia and UN agencies visit Kornidzor where trucks of humanitarian aid continue to be blocked by Baku.

News Watch Artsakh: August 2023

News Watch Artsakh: August 2023

The humanitarian crisis in Artsakh (Nagorno-Karabakh) has reached a tipping point. For almost eight months, the Lachin Corridor has been under a blockade and since June, delivery of humanitarian aid by the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Russian peacekeepers, has also been blocked by Azerbaijan. Live updates from the month of August as the siege of Artsakh continues.

Davit Baghdasaryan: Voice Productivity AI

In this episode, Davit Baghdasaryan, the co-founder and CEO of Krisp, discusses how his start-up has grown to be a leader in the voice productivity AI space. He shares his thoughts on AI product development in the age of large AI models, and what the newest developments are in the field of voice AI. Davit also talked about his journey of founding BigStory VC, an early-stage venture capital fund in Yerevan and Bazoomq, a non-profit space research lab where Davit is an advisor.

Ep. 244: The Week in Review (28.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 28, 2023: The situation in Artsakh has reached a tipping point as 120,000 people continue to suffer under a total blockade imposed by Baku; almost 400 tons of humanitarian aid dispatched from Yerevan has not been allowed to enter Artsakh; authorities in Artsakh and Armenia continue to raise the alarm that if the blockade is not lifted, people will begin dying.

Ձայնագիր. Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական ճգնաժամը սրում է տարածաշրջանային անկայունությունը

Արցախի ծանր վիճակը հասցեագրելու գործում քաղաքական, բարոյական և իրավական ակնհայտ իրողությունների անտեսման հետևանքները քննող արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի անդրադարձի ՁայնաԳիրը։

Ep. 243: The Week in Review (21.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 21, 2023: The situation in Artsakh has become extremely critical, grocery stores are empty, medicine, medical supplies and fuel are on the verge of running out. Armenia’s Foreign Affairs Minister says that Baku’s intention is to create unbearable conditions for living and aims to ethnically cleanse Nagorno-Karabakh; warns that people are on the verge of hunger and starvation.

Suzanna Shamakhyan: Finding Innovative Solutions to Education in Armenia

Suzanna Shamakhyan, Vice President of Strategic Programming at the Foundation for Armenian Science and Technology (FAST), joins us to discuss the organization’s initiatives to improve education and science in Armenia. She breaks down how the current poor state of the country’s education system can be viewed as an opportunity to pilot innovative new solutions. We also discussed FAST’s new Generation AI program, which aims to bring artificial intelligence education to high schools in Armenia.

Ep. 242: The Week in Review (14.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 14, 2023: Baku bans the ICRC from providing humanitarian aid through the Lachin Corridor, accuses the organization of smuggling illegal goods; a large rally takes place in Stepanakert, Artsakh demanding the unblocking of the Lachin Corridor and an adequate international response; the presidents of Armenia and Azerbaijan are set to meet in Brussels tomorrow.

Examining the Context: Strategic Obstructionism and a Potemkin Hegemon

Examining the Context: Strategic Obstructionism and a Potemkin Hegemon

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly EVN Security Report, about the necessity of scenario and contingency planning to prepare courses of actions and outcomes to address unexpected situations and mitigate significant impact to Armenia due to the ongoing Russia-Ukraine conflict and its effect upon Russia's domestic political order.

Khachatur Virabyan: Scaling Design Systems

In this episode, Khachatur Virabyan, the co-founder and CEO of Stylebit, discusses all things design systems. He breaks down how design systems are built, and how Stylebit helps companies track design system metrics such as adoption. Khacatur also spoke about how modern AI systems enable non-technical people to interact with engineering systems through natural language interfaces. He also shared his entrepreneurial journey and the path to finding a product idea that could gain traction in the marketplace.

Ep. 241: The Week in Review (07.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 7, 2023: The situation in Artsakh becomes extremely grave as Azerbaijan’s total blockade continues; PM Nikol Pashinyan says a meeting with Azerbaijan’s president will take place in Brussels in the near future; two Armenian serviceman abducted on Armenian territory by Azerbaijani forces are sentenced to 11 years and six months by a court in Sumgait and more.

Կենսարարի շեմերը

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Սյունիքի Վերիշեն գյուղում անցկացվող «Կենսարար մուտքեր. բնակեցման հյուսվածքները Խնձորեսկից Տեղ ու Վերիշեն» ցուցադրությունը հնի ու նորի համադրության, համայնքի ներառման ու անտեսված միջավայրի վերաիմաստավորման քայլ է: Ամիսներ շարունակ տեղացի գորգագործ կանայք, օգտագործելով հայկական ժամանակակից գորգերի ինը էսքիզ, ստեղծել են նոր գորգեր: Ցուցահանդեսի համադրող Նայիրի Խաչատուրեանի և արվեստագետ Դավիթ Քոչունցի հետ զրուցել ենք արվեստագետի հանրային պատասխանատվության, հայկական ժամանակակից գորգերը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու, արմատներին վերադառնալու և տարածքի վերաիմաստավորման մասին:

News Watch Artsakh: July 2023

State-backed Azerbaijani “eco-activists” shut down the Lachin Corridor back in December 2022 placing Artsakh in a blockade. This was followed by the installment of an illegal Azerbaijani checkpoint on the Hakari Bridge on the Armenia-Azerbaijan state border, further strangulating the Armenian population. Live updates from the month of July as the siege of Artsakh continues.

Hamlet Azarian

Hamlet Azarian: How to Grow a Start-up

Hamlet Azarian, CEO and founder of Azarian Growth Agency joins us to discuss validating start-up ideas, gaining traction, and scaling companies. Azarian breaks down the data-driven approach the agency takes to growth marketing, and what metrics they track to ensure that start-ups reach their growth goals. We also discussed Azarian Growth Agency’s upcoming initiative called “ Growth Academy” that aims to teach growth marketing in Armenia.

Ep. 240: The Week in Review (30.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 30, 2023: Four servicemen are killed in an Azerbaijani attack in Artsakh; the foreign ministers of Armenia and Azerbaijan conclude the latest round of talks in Washington; after a total blockade, the ICRC is able to resume the transfer of patients from Artsakh to Armenia for now.

News Watch Artsakh: June 2023

News Watch Artsakh: June 2023

State-backed Azerbaijani “eco-activists” shut down the Lachin Corridor back in December 2022 placing Artsakh in a blockade. This was followed by the installment of an illegal Azerbaijani checkpoint on the Hakari Bridge on the Armenia-Azerbaijan state border, further strangulating the Armenian population. Live updates as the siege of Artsakh continues.

Կինոփառատոնային դիվանագիտություն. «Ոսկե Ծիրանի» անփոխարինելի առաքելությունը ճգնաժամի օրերին

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 2023 թվականին լրանում է «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի 20-ամյակը։ Իր «չափահասության» շրջանը մուտք գործող փառատոնը չափազանց բարդ ուղի է անցել վերջին երկու տասնամյակներին` իր հաստատուն տեղը գտնելով միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոների շարքում։ Ինչպե՞ս են անդրադարձել վերջին տարիների քաղաքական և անվտանգային զարգացումներն ու մշակութային փոփոխությունները կինոփառատոնի առաքելության և նշանակության վրա։ Ի՞նչ դեր ունի «հեղինակային» կինոն ընդհանրապես Հայաստանի ներքին հասարակական դաշտում: Այս և այլ հարցերի շուրջ (փակագծերը բաց) զրուցել ենք «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանի հետ։

Ep. 239: The Week in Review (23.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 23, 2023: It has been over a week that all humanitarian aid and cargo into Artsakh has been blocked by Baku; PACE Resolution condemns Azerbaijan and expresses surprise that Baku refuses to acknowledge the serious humanitarian and human rights consequences of the blockade; Chair of the European Parliament’s sub-committee on Security and Defense visits Lachin Corridor, calls the blockade illegal and says Baku must ensure the rights and well being of the Armenians of Artsakh.

Mikael Matossian: Clean Tech and Armenia’s Energy Sector

In this episode, Mikael Matossian, principal at Tetra Tech, discusses Armenia’s energy sector and the progress of clean technologies adoption. We examine the current state of Armenia’s energy production and evaluate several initiatives that aim to expand the share of energy derived from renewable sources in the country. Matossian provides insight into the significance of renewable energy adoption in addressing climate change and offers an overview of global trends and advancements in renewable technology.

Ep. 238: The Week in Review (16.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 16, 2023: Azerbaijani forces cross Hakari Bridge in an attempt to hoist their flag; Baku bans all humanitarian passenger and cargo transport through the Lachin Corridor; two Indian nationals injured following Azerbaijani attack on a metallurgical plant in Armenia’s Ararat region.

Ձայնագիր. Երևանի լքված հուշարձան շենքերի հետքերով, մաս 1. ԱԳՆ

Պատմական և մշակութային արժեք ունեցող ո՞ր շենքերը կարող են սեփականաշնորհվել, ի՞նչ պարտավորություններ ունեն դրանց տերերն ու ի՞նչ վերահսկողություն ունի պետությունը, այս և այլ հարցերը քննող, ինչպես նաև մասնավորեցման պատմությունները ներկայացնող հոդվածաշարի մեկնարկային անդրադարձի ՁայնաԳիրը։

Hayk Margaryan: Facilitating Technology Transfer in Armenia

Hayk Margaryan, the CEO of the National Center for Innovation and Entrepreneurship (NCIE), joins us to discuss initiatives to facilitate technology transfer in Armenia. Margaryan also speaks about the scope of NCIE’s mission, and what plans the center has for the near future. Lastly, we discussed the Mars Simulation Mission, which is scheduled to take place in Armenia in spring of 2024.

Ep. 237: The Week in Review (09.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 9, 2023: Prime Minister Nikol Pashinyan has a brief meeting with llham Aliyev in Ankara at Erdogan’s inauguration ceremony; The U.S and the EU call on Azerbaijan to restore the supply of energy to Artsakh; Azerbaijan postpones the meeting of foreign ministers in Washington.

Ձայնագիր. Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներն ու լուծումները

Աշխատողների ու գործատուների շահերի պաշտպանությունն ու ողջամիտ հավասարակշռությունն ապահովելու նպատակով աշխատանքային օրենսգրքում կատարված լայնածավալ փոփոխություններին անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

Ձայնագիր. Գործուն զղջումը որպես բարեփոխված անպատժելիություն

Ոստիկանի կողմից անչափահաս տղային հարվածելու դեպքով, տեսանյութի հրապարակումից հետո, հանրային աղմուկի միջոցով փորձ է արվում արդարություն հաստատել։ Այս միջադեպին, անպատժելիության հետևանքներին ու երեխաների շահերի պաշտպանությանն անդրադարձող հոդվածի ՁայնաԳիրը։

Hovakim Zakaryan: Drug Discovery With Reinforcement Learning

In this episode, Hovakim Zakaryan, co-founder and CEO of Denovo Sciences, discusses how his company is using reinforcement learning for drug discovery, making the process faster and more efficient. He shares insights on the challenges involved in drug discovery, and how AI tools can help overcome them. Additionally, Hovakim sheds light on Armenia's biotech industry and makes the case for why strategic investments should be made in this area.

Ep. 236: The Week in Review (02.06.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of June 2, 2023: The leaders of Armenia and Azerbaijan meet in Chisinau on the sidelines of the European Political Community Summit; Armenia applies to the ECHR requesting the court to indicate provisional measures for the protection of the rights of two Armenian soldiers captured by Azerbaijan; a statement issued by the U.S. State Department causes a stir in Armenia and Artsakh.

Ep. 235: The Week in Review (19.05.23)

Ep. 235: The Week in Review (19.05.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 19, 2023: An Armenian soldier is killed by Azerbaijani fire in Gegharkunik as Baku continues to violate the ceasefire regime; the foreign ministers of Armenia, Azerbaijan and Russia meet in Moscow today; Armenia’s Government appoints a military attache to India and more.

Ձայնագիր. Ինչու՞ «Խ» և այլ Խնդիրներ. Աննա Դավթյանի «Խաննա»-յի երկԽոսային գրաԽոսական

Լայն քննարկումների առիթ դարձած «Խաննա» վեպի շուրջ զրուցում են գրողներ Կարեն Ղարսլյանն ու վեպի հեղինակ Աննա Դավթյանը՝ քննարկելով, ինչպես վեպին վերաբերող հարցեր, այնպես էլ, առհասարակ, գրականությանը։

Hayk Tepanyan: Understanding Quantum

Hayk Tepanyan, co-founder and CTO of BlueQubit, joins us to discuss all things quantum computing. We dive into the potential applications of quantum computers, and how BlueQubit's platform can help businesses create roadmaps for quantum adoption in their operations. Additionally, Hayk discusses how BlueQubit's quantum simulator can be used for running experiments and testing potential applications.

Ep. 234: The Week in Review (12.05.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 12, 2023: Azerbaijani Armed Forces launch attack against Armenian positions in Sotk, leaving six Armenian soldiers wounded; EU-mediated meetings between the leaders of Armenia and Azerbaijan are expected in the coming weeks; over 450,000 tourists visited Armenia in the first quarter of 2023, an increase of over 80% compared to the previous year.

Rem Darbinyan: From Computer Vision to Influencer Marketing

Rem Darbinyan, the founder and CEO of Viral Mango and Smart Click, joins us to speak about the work being done in AI and influencer marketing by his companies. During the first half of the show, we delved into Smart Click's technology-as-a-service approach that makes computer vision algorithms accessible through APIs. In the second half, we explored Viral Mango, an influencer marketing platform, and discussed the inner workings of influencer marketing and its effectiveness. We also examined the impact of influencer and social media culture on society.

Ep. 233: The Week in Review (05.05.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of May 5: The foreign ministers of Armenia and Azerbaijan hold four-day talks in Washington; Turkey closes its airspace to Armenia’s national carrier in response to the unveiling of a statue for OperationNemesis; while in Prague, PM Nikol Pashinyan says mechanisms for safeguarding the rights and security of Armenians of Artsakh are still uncertain and more.

Nerses Ohanyan: Space Tech and Bridging Armenia With the World

In this episode, we talk to Nerses Ohanyan, co-founder of HyeTech, about the organization’s recent trip to India and their efforts to connect the Armenian tech ecosystem with the rest of the world. We delve into why it's crucial for Armenia to develop its capacities in the space tech ecosystem, and Nerses shares exciting initiatives such as the Bazoomq space research lab, the Kemurdzhian Challenge, and the Armenian Model Rocketry Association.

Ep. 232: The Week in Review (28.04.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 28: Azerbaijan installs checkpoint at the entrance of the Lachin Corridor in flagrant violation of the tripartite statement that ended the 2020 war; Azerbaijani eco-activists, who had been blocking the Corridor for 138 days, have temporarily suspend their protest; France’s Foreign Affairs Minister is in Armenia, says Baku must comply with the ICJ decision on the Lachin Corridor and more.

Տեսախցիկով կինը. Նոր հայկական կինոյի կանացի առաջնագիծը

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 1923-ին հայկական կինոյի ստեղծումից ի վեր, ընդհուպ մինչև 2000-ականները, կանայք կարևոր դեր են ունեցել այդ արդյունաբերության և արվեստի միջոցի կայացման գործում։ Սակայն խորհրդահայ կինոյի ողջ պատմության ընթացքում, բացառությամբ հատուկենտ վավերագրող և մի շարք անիմացիոն ռեժիսորների, ասպարեզ չեն իջել կին «կինոհեղինակներ»։ Իրերի այդ դասավորվածությունը կտրականապես սկսեց փոխվել 2000-ականների կեսերին, երբ անկախ կինոարտադրության պայմաններում ի հայտ եկան հայ կին ռեժիսորների մի ամբողջ սերունդ։ Դրանց թվում է նաև ֆրանսիաբնակ Թամարա Ստեփանյանը, որի վերջին լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմերը զգալի միջազգային հաջողությունների են հասել և վառ կերպով մարմնավորում են մերօրյա հայկական հեղինակային կինոյի «նոր ալիքի» նկրտումներն ու հեռանկարները։ Թամարայի հետ քննարկել ենք այս շրջադարձը տեղական կինոյի հետագա զարգացման համար, ինչպես նաև դրա մշակութային ներազդեցության հետևանքների կարևորությունը մեր հասարակական կյանքում։

Ep. 231: The Week in Review (21.04.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 21: Azerbaijani Armed Forces shell Armenian positions in Gegharkunik region; Prime Minister Nikol Pashinyan reiterates that Armenia recognizes Azerbaijan’s territorial integrity, expects Baku to do the same; parents of the 15 soldiers killed in a fire in a military barracks block streets leading to the Government building and more.

Ep. 230: The Week in Review (14.04.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 14: Four Armenian soldiers are killed, another six wounded after Azerbaijani troops open fire near the Armenian village of Tegh; two Azerbaijani serviceman cross into Armenian territory from Nakhijevan, and are captured; the people of Nagorno-Karabakh/Artsakh continue to remain under siege as the blockade of the Lachin Corridor enters its 124th day.

Անիմացնելով հայ կինոյի ապագան

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 2022-ին թողարկված և մինչ օրս էկրաններից չիջնող «Ավրորայի լուսաբացը» լիամետրաժ անիմացիոն-վավերագրական ֆիլմը նոր ու հավակնոտ նշաձող բարձրացրեց տեղական կինոարտադրության համար՝ իր հիրավի աննախադեպ փառատոնային հաղթարշավով և միջազգային լայն արձագանքներով։ Ռեժիսոր Իննա Սահակյանի նկարահանած այս ֆիլմը կարծես թե վերջապես հանդգնեց ազատագրվել խորհրդահայ «մուլտիպլիկացիայի» ավանդույթների կապանքներից ու դիսնեյիստական նմանակումներից։ Ֆիլմը հուշում է, որ այս ոլորտը չափազանց խոստումնալից է ժամանակակից հայ կինոյի կայացման համար և միգուցե հենց անիմացիայում այն կարող է գտնել մրցունակության իր բանալին։ Թե ինչպե՞ս կարող է իրականանալ (կամ չիրականանալ) այդ հեռանկարը, պատմում է «Ավրորայի» բեմադրող նկարիչ, անիմատոր, «ՕնՕֆ» անիմացիոն ստուդիայի հիմնադիր Տիգրան Առաքելյանը։

Border Watch Armenia

Border Watch Armenia

Since the end of the 2020 Artsakh War, Azerbaijan’s warmongering has extended to the borders of Armenia proper through incursions and provocations bringing about human and territorial losses. Follow live updates from Armenia’s security situation in EVN Report’s Border Watch.

Gevorg Poghosyan: Exploring the World of Social Enterprises

Gevorg Poghosyan: Exploring the World of Social Enterprises

In this episode, Gevorg Poghosyan, the CEO of Impact Hub Yerevan, discusses VIA Fund, an impact investment fund managed by Impact Hub Yerevan. Gevorg breaks down what impact investing is and how social enterprises differ from traditional businesses, highlighting their potential for scaling and creating positive change. We also delve into Impact Hub's plans to expand their spaces across Armenia.

Ep. 229: The Week in Review (07.04.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of April 7: 27 civilians, trying to return home to Artsakh with the assistance of Russian peacekeepers are prevented entry by Azerbaijanis; Azerbaijan continues to violate the ceasefire on the Line of Contact with Artsakh; Russia moves to ban imports of Armenian dairy products and more.

Ո՞վ է խոսում ու ի՞նչ հայկական էկրանից. զրույց վերաներկայացման խնդիրներից

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ... մի քանի օրից Հայ կինոն կբոլորի իր 100 ամյակը։ Ինչպե՞ս է այն մեզ ծառայել այդ դարաշրջանում և կարողացե՞լ է արդյոք կառուցողական կերպով վերա-ներկայացնել հայաստանյան հասարակության զառիվայր, հակասական և բազմաշերտ պատմական հետագիծն ու հարափոփոխ ներկան։ Որտե՞ղ, ի վերջո, պետք է փնտրել ու տեղադրել հայ կինոյի քաղաքական պատասխանատվության գործառույթը մեր օրերում, երբ տեղական ժամանակակից կինոն, ասես, դուրս է մղվել հասարարական ներազդեցության շրջանակներից։ Այս խրթին հարցերի շուրջ (հնարավորինս անկաշկանդ) զրուցում ենք կինոգետ, խորհրդահայ կինոյի վերջալույսի վկա Շագա Յուզբաշյանի հետ։

Examining the Context: The Geopoliticization of Democracy and the Problem of Illiberal Peace

Examining the Context: The Geopoliticization of Democracy and the Problem of Illiberal Peace

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with political scientist and international security expert Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" about the security context for March 2023. The briefing, entitled "The Geopoliticization of Democracy and the Problem of Illiberal Peace" looks at the growing Russian-Azerbaijani axis, and why Armenia must choose a liberal peacebuilding process over an authoritarian and illiberal peace process.

Davit Buniatyan: Building the Database for AI

Davit Buniatyan: Building the Database for AI

Davit Buniatyan is the co-founder and CEO of Activeloop, a data infrastructure company that specializes in building optimized data lakes for deep learning. Davit discusses the importance of optimized data infrastructures for deep learning and how the MLOps ecosystem is evolving with the rise of foundational models such as GPT. We also explore the exciting future of AI, including the role of multimodal models and how they will shape the landscape of deep learning.

Ep. 228: The Week in Review (31.03.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 31: Azerbaijani forces, violating the line of contact in Artsakh, advance their positions and capture a new height, followed by an advance into Armenia’s territory near the village of Tegh; Azerbaijan’s President proposes a meeting of the representatives of Azerbaijan and Artsakh in Baku; Stepanakert rejects the proposal; the Lachin Corridor continues to remain blockaded by Azerbaijan, for 110 days the population of Artsakh has remained under siege.

Dr. Anu Noorma: Estonia’s Innovation Ecosystem

Dr. Anu Noorma, the director general of the Estonian Research Council, joins us to discuss the development of Estonia’s scientific and innovation ecosystems over the last 30 years. We also spoke about the importance of communicating the need for public funding of science research to society. Lastly, Dr. Noorma shared her thoughts on how to make innovation more inclusive, so that its positive impacts are felt across all of society.

Ep. 227: The Week in Review (24.03.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 24: An Armenian soldier is killed by Azerbaijani fire near the village of Yeraskh in Armenia; while in Talish, now under Azerbaijani control, Ilham Aliyev makes threatening statements against Armenia; Armenia’s Constitutional Court announces decision declaring obligations enshrined in the Rome Statute of the International Criminal Court to be constitutional and more.

Tony Safoian: Accelerating Cloud Adoption

Tony Safoian, CEO of SADA Systems, joins us to discuss how his company helps businesses utilize cloud solutions and how current trends in the industry are accelerating the rate of cloud adoption. Lastly, we spoke about SADA’s presence in Armenia, and what the implementation of new cloud infrastructure will bring to the country’s tech ecosystem.

Ep. 226: The Week in Review (17.03.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 17: European Parliament adopts resolution on EU-Armenia relations, strongly condemning Azerbaijan’s aggression, welcoming reforms made by Armenia; former NATO Secretary General visits Lachin Corridor, says EU must push Baku to lift blockade; Yerevan’s mayor resigns and more.

Yervant Zorian: Trends in the Semiconductor Industry

Yervant Zorian, chief architect and fellow at Synopsys, and president of the Synopsys Armenia research and development site, joins us to reflect on the past two decades of Synopsys’ presence in the country. Zorian also discussed the current trends in the semiconductor industry, its impact on the EDA market, and why more companies are increasingly opting to design their own chips in-house.

Ep. 225: The Week in Review (10.03.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 10: Three police officers in Artsakh are killed following an Azerbaijani ambush; in the Freedom in the World 2023 report, Azerbaijan is designated as one of the “worst of the worst” in the world for political rights and civil liberties; U.S. Intelligence Community warns of Azerbaijan’s readiness to use “calibrated military pressure” to advance its goals in talks with Armenia and more.

Gor Nazaryan: Bringing Tech Education to the Regions

Last year, Teach for Armenia launched the Tech4Armenia initiative. The program allows tech professionals to move to underprivileged areas of Armenia and teach computer science while continuing to work remotely in their current roles. Gor Nazaryan, the managing director of talent initiatives at Teach for Armenia joins us to discuss the program’s objectives and the overall state of education in Armenia.

Examining the Context: Resilience

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with political scientist and international security expert Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" about the security context for February 2023. The briefing, entitled "Resilience" argues that Armenia must not only restructure its security architecture, but also develop comprehensive resiliency capabilities. Kopalyan defines five governance characteristics vital to building or effecting resilience: state capacity, selective decentralization, institutional memory, political inclusivity and strength of civil society.

Ep. 224: The Week in Review (03.03.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of March 3: Despite the ICJ ruling ordering Azerbaijan to ensure free movement, the Lachin Corridor still remains blockaded; Azerbaijan violates the ceasefire in Artsakh three times; Germany’s Chancellor advocates for a peaceful resolution that respects the right to self-determination for the people of Artsakh and more.

Ep. 223: The Week in Review (24.02.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 24: The International Court of Justice orders Azerbaijan to ensure free movement of persons, cargo and other goods along the Lachin Corridor; Ruben Vardanyan, the State Minister of Artsakh is dismissed from his position by President Arayik Harutyunyan; the Government of Armenia gives the go ahead to Lydian to start operating the Amulsar gold mine and more.

Supporting Armenian Industry

Deputy Minister of Economy Rafayel Gevorgyan talks to EVN Report about a number of new initiatives including a program to bring highly qualified specialists to work in different sectors, assistance to SMEs to purchase equipment, an action plan to develop the textile industry and the development of creative industries in the country.

Hayk Chobanyan: Positioning the Armenian Tech Sector Globally

Hayk Chobanyan, the executive director of the Union of Advanced Technology Enterprises (UATE), joins us to discuss several of the organization’s initiatives, including the upcoming Digitec conference and Armath Engineering Laboratories. Hayk also shared with us his thoughts on how the country’s tech sector needs to be positioned globally in order to attract more companies to Armenia.

Ep. 222: The Week in Review (17.02.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 17: Armenia’s Foreign Affairs Minister Ararat Mirzoyan is in Turkey this week; 120,000 people in Artsakh continue to remain under siege as Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor continues; Armenia and Azerbaijan continue to discuss the next phase of the peace process and more.

Gevorg Soghomonyan: The Future of MLOps

Gevorg Soghomonyan is the co-founder and CEO of AimStack, an open-source machine learning experiment tracker. Gevorg shared with us how AimStack tackles the problem of tracking and visualizing ML metadata. We also spoke about his thoughts on the current MLOps landscape and where it is heading. Lastly, Gevorg shared his experience in building a company around an open-source project.

Ep. 221: The Week in Review (10.02.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 10: The population of Artsakh has been left without gas supply again Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor enters its 61st day; Armenia sends humanitarian aid and rescue teams to Syria and Turkey in the aftermath of the devastating earthquakes; Seyran Ohanyan, Armenia’s former defense minister and member of the opposition Armenia Alliance was stripped of his parliamentary immunity this week.

Փնտրելով հին եկեղեցու նոր ձևերը

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Հայ առաքելական եկեղեցիների ձևերի արդիականացումը Հայաստանում, թերևս, առավել զգայուն թեմաներից է հայկական ժամանակակից ճարտարապետության պարունակում։ Եթե արևմտյան եկեղեցում կրոնական գործառույթի ազատ ու համարձակ մեկնաբանությունը ճարտարապետների կողմից վաղուց ի վեր քաջալերվում է, ապա մեզ մոտ եկեղեցու ավանդական ձևերը համարվում են անձեռնմխելի նախապայման ու արժեք, ինչպես օրինակ քաղկեդոնական ու մահմեդական կրոնների դեպքում։ Որքանո՞վ են, սակայն, նման փոփոխություններն անհրաժեշտ կամ «վտանգավոր»։ Կարո՞ղ է ճարտարապետությունն ինքնին ներազդել կրոնի ընկալման, նշանակության ու իմաստների վրա, թե՞ ոչ։ Ու արդյոք մեր եկեղեցական ճարտարապետությունը եղել է այնքան անփոփոխ, որքան ընդունված է համարել։ Այս և ուրիշ հարցեր քննարկում ենք ճարտարապետ, Փամբակ գյուղի նոր եկեղեցու նախագծի հեղինակ Տիգրան Գալստյանի հետ։

Examining the Context: The Growing Russo-Azerbaijani Axis and Why Armenia Must Adopt a Porcupine Doctrine

EVN Report's Editor-in-Chief Maria Titizian speaks with political scientist and international security expert Dr. Nerses Kopalyan, author of the monthly series "EVN Security Report" about the security context for January 2023. Kopalyan argues that taking into consideration the security situation and guided by a strategy of deterrence-by-denial, Armenia must develop a "porcupine doctrine" to deter Azerbaijan's objectives and the destabilizing designs of the Aliyev regime.

Al Eisaian: Insights From a Career in Tech

Al Eisaian is a serial entrepreneur who has been involved in growing Armenia’s tech ecosystem for more than two decades. In this episode of EVN Disrupt he shares with us the insights he’s gained throughout his long career. We also spoke about his current role as CEO of Cognaize, an AI start-up that helps companies extract insights from unstructured data.

Ep. 220: The Week in Review (03.02.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of February 3: The International Court of Justice hears cases presented by Armenia and Azerbaijan against each other on the application of CERD; Azerbaijan’s ongoing blockade of the Lachin Corridor is now in its 54th day; Russia’s Foreign Affairs Minister says that as a result of the 2020 Artsakh War, Azerbaijan was able to reclaim the territories which belonged to it and more.

Ep. 219: The Week in Review (27.01.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 27: The population of Nagorno-Karabakh (Artsakh) continues to be under siege as Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor is now in its 48th day; this week the EU approved the deployment of a 100-person civilian mission to Armenia for a two-year term, triggering a furious response from the Russian Foreign Ministry; U.S. State Secretary Antony Blinken tells Aliyev to reopen the Lachin Corridor, underscoring the risk of a humanitarian crisis and more.

Պայքարը որպես դիզայն

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Կատուների տեսանյութերով, կեղծ լուրերով ու սելֆիներով ողողված մեր գերհագեցված մեդիա իրականությունում, գնալով ավելի կարևոր են դառնում այն պատկերները որոնք, ինչպես պնդում է հայտնի ասացվածքը, «արժեն հազար բառ»։ Նման պատկերներից է գրաֆիկական նկարազարդող, արվեստագետ Նվարդ Երկանյանի «Նրանք եկել էին խաղաղությամբ» պաստառը, որն ընդամենը մի քանի սեղմ մանրամասների միջոցով կարողացավ ամփոփել Արցախի շրջափակման ողջ աբսուրդն ու հանրային ցասումը, ժամերի ընթացքում ողողելով ֆեյսբուքն ու ինստագրամը։ Նվարդի հետ քննարկել ենք նրա ստեղծագործական գործունեության քաղաքական կողմը, դիզայնի հասարակական ներգրավվածության կարևորությունը և այս միջոցի հեռանկարները նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում։

Ashot Vardanyan: Building AI While Embracing the Unorthodox

Unum is a deep-tech company focused on designing next-generation AI models and novel database technologies. Ashot Vardanyan, the founder and CEO of the company joins us to speak about his unorthodox journey of becoming a computer scientist and entrepreneur in the deep tech space. We also speak about the current trends in machine learning and what the future holds for the technology.

Ep. 218: The Week in Review (20.01.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 20: Fifteen soldiers are killed when a fire erupts in a military barrack in Armenia’s Gegharkunik region; Azerbaijan’s blockade of the Lachin Corridor is now in its second month; Armenian children returning to Nagorno-Karabakh accompanied by Russian peacekeepers are harassed by masked Azerbaijanis and more.

Viktoria Khechumyan: Armenia’s Blockchain Ecosystem

Viktoria Khechumyan, the CEO of nooor, joins us to discuss the evolution of Armenia’s blockchain ecosystem over the past few years. Nooor is a consulting company that advises on topics related to blockchain technology, including idea validation and talent recruitment. They’ve been involved in developing the blockchain ecosystem in Armenia from the early days. Viktoria also shared her thoughts on current trends in blockchain, and what the coming years hold for the technology.

Armenia, Russia, France and the Changing Dynamics at the UN Security Council

Ep. 217: The Week in Review (13.01.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of January 13: The blockade of the Lachin Corridor by Azerbaijan enters second month; Azerbaijani President Ilham Aliyev says the road is not closed for those Armenians of Artsakh who do not wish to become citizens of Azerbaijan, they can leave; a delegation headed by the President of France’s National Assembly arrives in Yerevan and more.

Ո՞վ թափ կտա կուլիսի փոշին

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… 19-րդ և 20-րդ դարերի ընթացքում թատրոնը եղել է հայկական մշակույթի հիմնասյուներից մեկը։ Սակայն ետանկախացման շրջանում արվեստի այս միջոցն ակնհայտորեն կորցրել է իր այդ երևելի դիրքը՝ հետզհետե հեռանալով իրականությունն արտացոլելու և հավաքական գիտակցություն ձևավորելու իր երբեմնի կարողությունից, եթե ոչ առաքելությունից։ Հայկական թատրոնի այս մտահոգող ներկայի և դրան նոր կյանք ու նշանակություն հաղորդելու անհրաժեշտության մասին ենք զրուցել անկախ թատրոնի անվանի գործիչ, ֆրանսիահայ բեմադրող Սերժ Մելիք-Հովսեփյանի հետ։

Narek Vardanyan: The Science of Evaluating Start-up Ideas

What goes into evaluating a start-up idea? What metrics can you monitor to know whether or not your product has a high probability of succeeding in the market? These are the answers that Prelaunch.com is looking to answer. Narek Vardanyan, the co-founder and CEO of the company joins us to discuss how their platform provides entrepreneurs with insights on the market demand for their product, allowing them to make adjustments before launching in order to ensure the highest probability of success.

Raffi Kassarjian: The Armenian Tech Sector in 2022

Raffi Kassarjian, CEO of Sensyan and advisor to the CEO of the Union of Advanced Technology Enterprises, joins us to recap the major events that took place in Armenia’s tech sector over the last year. We spoke about the state of the global tech sector and how it relates to Armenia’s context, particularly the slowdown of venture capital financing and how start-ups are thinking about their run rates. Raffi also shared his thoughts on the influx of Russian, Ukrainian and Belarusian tech talent to the country this year, and the arrival of several global tech companies. Lastly, we spoke about the impact of the appreciation of the Armenian dram and its impact on the industry.

Ep. 216: The Week in Review (23.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 23: For 12 days now, Azerbaijan has been blockading Artsakh; the European Court of Human Rights applied interim measures against Baku for the ongoing blockade of the Lachin Corridor; PM Nikol Pashinyan criticizes the inaction of Russian peacekeepers and says Azerbaijan’s blockade grossly violates provisions of the November 9 trilateral statement.

Ep. 215: The Week in Review (16.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 16: Artsakh continues to remain in a blockade after so-called Azerbaijani “environmental activists” shut down the Lachin Corridor; after international pressure, Azerbaijani authorities restore natural gas supply to Artsakh; Armenia’s parliament adopts bill on creating a Ministry of Internal Affairs and more.

Մշակույթը որպես կյանքի իրավունք

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո ձևակերպված «Մարդու իրավունքները» թերևս այն հիմնական իրավական համակարգն է, որը մինչ օրս հանդիսանում է հասարակությունների զարգացման գնահատման անկյունային բանաձևը։ Մշակույթի հասանելիությունը և պահպանումը, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքը` որպես մարդու իրավունքների չափանիշ, համեմատաբար նոր եզրույթ է, որի քաղաքական կարևորության մասին ենք զրուցել տեսաբան և գրականագետ Տիգրան Ամիրյանի հետ։

The Lachin Corridor: A Looming Humanitarian Catastrophe

The Lachin Corridor: A Looming Humanitarian Catastrophe

A group of Azerbaijani “environmental activists” blocked the Lachin Corridor on December 12, effectively isolating the population of Artsakh. Later, Azerbaijani authorities shut off the natural gas supply to the Republic triggering a pending humanitarian catastrophe. The blockade of Artsakh continues. Live updates on the unfolding situation.

SpaceTech denMACH: Building at the Intersection of IoT & Space

SpaceTech denMACH is a Danish space engineering company building solutions at the intersection of IoT (Internet of Things) and satellite communications. The CEO, Sheila Christiansen, and the CTO, Alexandru Csete, join us to discuss how their work is impacting the logistics, smart agriculture and education spaces. Sheila and Alexandru also shared with us their perspective on what approach smaller countries should take to develop their space industries.

Ep. 214: The Week in Review (09.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 9: A group of Azerbaijanis in civilian clothes block only highway linking Armenia and Artsakh for several hours citing “illegal exploitation of minerals”; Armenia’s Parliament approves the Government’s 2023 budget and adopts number of new laws including the establishment of a Foreign Intelligence Service; airlines registered in Armenia to remain on the EU black list and more.

Leonid Kirakosyan: Turning Armenia Into an Innovation Hub

Leonid Kirakosyan: Turning Armenia Into an Innovation Hub

Leonid Kirakosyan, a partner at McKinsey & Company, joins us to discuss the importance of digital transformation and making Armenia a more attractive destination for strategic investment. We also spoke about how Armenia’s tech industry can have a larger impact on the economy and what it will take to turn the country into a globally competitive innovation hub, including addressing the talent needs of the ecosystem.

Ep. 213: The Week in Review (02.12.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of December 2: Azerbaijani Armed Forces consistently violated the ceasefire with Armenia and Artsakh over this past week, injuring three Armenian servicemen; France’s parliament unanimously adopts a resolution supporting Armenia and calls for sanctions against Azerbaijan; Russia’s Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov states that asking Moscow to reconfirm its offer regarding leaving the status of Nagorno-Karabakh to the future is not in the spirit of the negotiations.

Գրականություն ընթացքի մեջ

Գրականություն ընթացքի մեջ

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Ի՞նչ դեր ունի գրականությունը միջմշակութային բախումների, ինքնության ճգնաժամերի և հավաքական վախերի փարատման գործընթացներում։ Այս ու շատ այլ հարցերի շուրջ զրուցել և մեկ մեկ էլ բանավիճել ենք գրող, ՓԵՆ Հայաստան կազմակերպության տնօրեն Արմեն Հայաստանցու հետ՝ փորձելով հասկանալ, թե ի՞նչն է մեզ խանգարում ընդհանուր ԼԵԶՈՒ գտնել մեր հարևանների հետ։

Ep. 212: The Week in Review (25.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 25: The CSTO Summit and Collective Security Council Session takes place in Yerevan; Armenia’s PM Nikol Pashinyan refuses to sign final CSTO document, says text does not include appropriate assessment of the September Azerbaijani attack against Armenia; Azerbaijani Armed Forces continue to violate ceasefire with Armenia and Artsakh on a daily basis and more.

Hovsep Patvakanian: Attracting Top Talent to Armenia

Hovsep Patvakanian: Attracting Top Talent to Armenia

Earlier this year, the Armenian Government announced a new subsidy program to help attract top talent to the country. The program will subsidize anywhere from 20%-70% of the salaries of graduates from top 400 universities or people who have 10 years of work experience at leading global companies. The program was developed jointly by the Investment Council of Armenia and the Ministry of Economy. Hovsep Patvakanian, head of the Investment Council, joins us to discuss the impact he hopes this program will have, and what other legislative proposals they are currently working on. Hovsep also shared with us his take on Armenia’s economic growth in 2022.

Ep. 211: The Week in Review (18.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 18: Azerbaijani Armed Forces violate the ceasefire several times in Armenia and Artsakh; France’s Senate adopts resolution calling on the French Government to sanction Azerbaijan for its aggression against Armenia and Artsakh; Russian President Vladimir Putin will be in Armenia taking part in the summit of the leaders of CSTO member states next week.

Արվեստի շուկա

Բայց և սակայն, այնուամենայնիվ… Ի՞նչ դեր է խաղում ժամանակակից արվեստը այսօրվա իրականությունում։ Այս տարի, մայիսին Մերգելյան Ինստիտուտի ցուցահանդեսային տաղավարում տեղի է ունեցել «Արտ ֆեյր» ժամանակակից արվեստին նվիրված միջոցառման երրորդ թողարկումը, որը ժամանակակից արվեստի միակ շուկան է Հայաստանում։ Եվ ֆեյրի նշանակության, շուկայի ստեղծման, հաջողությունների ինչպես և դժվարությունների մասին զրուցում է նախագծի համադրողներից և կազմակերպիչներից արվեստաբան Եվա Խաչատրյանը։

Artem Harutyunyan: Automating Tasks With Bardeen

Artem Harutyunyan, the co-founder and CTO of Bardeen, joins us to discuss how his company helps automate browser-based workflows. Bardeen raised a $15.3 million Series A round this year to grow their engineering and AI teams. Artem also shared with us his thoughts on the importance of students from Armenia having opportunities to study at universities abroad, emphasizing the perspective shift that comes from being exposed to new environments, and how they are able to impact Armenia positively when they return to the country.

Ep. 210: The Week in Review (11.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 11: Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan meet in Washington, agree to expedite negotiations; Azerbaijani President makes egregious comments in Shushi triggering a retaliation by PM Nikol Pashinyan; the Lemkin Institute for Genocide Prevention expresses grave concern regarding Aliyev’s speech; Russian President Vladimer Putin to visit Yerevan for the summit of CSTO leaders and more.

Dr. Lucy Abgaryan: Finding Treatments for Myotonic Dystrophy

Dr. Lucy Abgaryan: Finding Treatments for Myotonic Dystrophy

Dr. Lucy Abgaryan, the co-founder and CEO of GrittGene Therapeutics, a biotech company based in Los Angeles, California, joins us to discuss how her company is working to find treatments for Myotonic Dystrophy, a rare genetic disorder that causes progressive muscle loss and weakness. Lucy also shared with us her experience in trying to find opportunities to work with the local Armenian biotech industry.

Ep. 209: The Week in Review (04.11.22)

Ep. 209: The Week in Review (04.11.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of November 4: The leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia meet in Sochi; Armenia’s PM Nikol Pashinyan travels to Tehran; Artsakh’s Parliament holds extraordinary session, states that any attempt to forcibly annex Artsakh to Azerbaijan would be a gross violation of international law and a license to commit another genocide, while a massive rally takes place in Stepanakert’s central square and more.

Գրքամոլի օրագիրը

Բայց եւ սակայն, այնուամենայնիվ... Ի՞նչ հասարակական նշանակություն ունեն այսօր՝ մեր գերհասանելի ու գերհագեցած թվանշային դարաշրջանում տպագիր գրքերն ու հատկապես բուկինիստական գրախանութները, որոնցից առավել ինքնատիպն ու երկարակյացը վերջերս փակեց իր դռները Երևանում՝ տեղի տալով հերթական սրճարանի։ Արձակագիր Արամ Պաչյանի հետ զրուցում ենք 21-րդ դարում հետզհետե անհետացող գրքամոլության մշակույթի, միջավայրի ինչպես նաև տպագիր գրքերի զարմանալիորեն հարատևող հմայքի մասին։

Arsen Stepanyan: Building SaaS Solutions for the Restaurant Industry

Arsen Stepanyan: Building SaaS Solutions for the Restaurant Industry

Arsen Stepanyan, the co-founder and CEO of Orders.co, joins us to discuss what challenges and opportunities there are in building software as a service (SaaS) solutions for the restaurant industry. Orders.co is a Los Angeles-based order and menu management system for small- and medium-sized restaurants. We also discussed Arsen’s efforts to build a team for his company in Armenia, and what lessons he’s drawn from his experience.

Ep. 208: The Week in Review (28.10.22)

Ep. 208: The Week in Review (28.10.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 28: The Council of the Collective Security Treaty Organization holds extraordinary session about potentially providing assistance to Armenia; Russian President Vladimir Putin says Armenia has two options for settling the conflict; leaders of Armenia, Azerbaijan and Russia to meet in Sochi on October 31 and more.

Ep. 207: The Week in Review (21.10.22)

Ep. 207: The Week in Review (21.10.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 21: OSCE Needs Assessment Mission expected to arrive in Armenia today; while in India for an official visit, Defense Minister Suren Papikyan meets his counterpart and takes part in DEFEXPO defense exhibition; while in Yerevan, Iran’s Foreign Minister reiterates Tehran’s stance that it will not accept any change of historical borders in the region, which he called a red line for Iran.

Ժառանգության մշակույթ՝ առասպելներից դեպի ռազմավարություն

Ժառանգության մշակույթ՝ առասպելներից դեպի ռազմավարություն

EVN Report-ի «ԵՎ այլն» բաժնի խմբագիր, արվեստի պատմաբան Վիգեն Գալստյանը մեկնարկում է զրույցների շարք։ Նախագծի առաջին զրույցի թեման է Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանության հիմնախնդիրները, համակարգային ու պետական ռազմավարությունների վերանայման օրհասական անհրաժեշտությունը։ Զրուցակից՝ մշակութային մարդաբան Գայանե Շագոյան։

Ashot Papoyan and Haig Eskandarian: Biotech and Experimental Biology

Ashot Papoyan and Haig Eskandarian: Biotech and Experimental Biology

This week on EVN Disrupt we are continuing our series of podcasts from the Science and Technology Convergence Conference. Once again, we have two guests on this week’s podcast. Our first guest is Ashot Papoyan, a biotech executive who is the Chief Operating Officer at Biosim and CEO of Elm Tree Research. Our second guest is Haig Eskandarian, a microbiologist at the University of California, San Francisco. With our two guests we spoke about experimental biology and commercializing science findings in the biotech industry.

Անվտանգության զեկույց. սեպտեմբեր 2022

Ձայնագիր. Անվտանգության զեկույց. սեպտեմբեր 2022

EVN անվտանգության զեկույցի առաջին թողարկմանը դոկտոր Ներսես Կոպալյանն անդրադառնում և ամբողջացնում է Հայաստանի սեպտեմբերյան անվտանգային իրադրությունը՝ բնորոշելով այն անորոշ, քանի որ Ադրբեջանը զգալիորեն ավելացրել է միջպետական հակամարտության մեխանիզմների կիրառումը` նախաձեռնելով ինչպես լայնամասշտաբ ներխուժումներ, այնպես էլ աստիճանաբար դիմելով հիբրիդային պատերազմի, որի նպատակը հրադադարի ռեժիմի խախտումներն արդարացնելն է:

Ep. 206: The Week in Review (14.10.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 14: The advance group of the European Civilian Monitoring Mission arrives in Yerevan; French President Emmanuel Macron accuses Russia of stoking the Armenia-Azerbaijani conflict as part of an effort to destabilize the South Caucasus; at the Summit of CIS leaders in Astana, PM Nikol Pashinyan says that the risk of a new aggression by Azerbaijan remains high while Azerbaijani President Ilham Aliyev says that if important points in the November 2020 ceasefire statement are not implemented, they will have no choice but to take “adequate action”.

Viken Douzdjian and Levon Budagyan: Venture Funding and Radar Technology

Viken Douzdjian and Levon Budagyan: Venture Funding and Radar Technology

This week on EVN Disrupt we are continuing our series of podcasts from the Science and Technology Convergence Conference. We have two guests on this week’s podcast. Our first guest is Viken Douzdjian, the managing partner at Argonoutic Ventures. He shared with us his perspective on the Armenian venture capital ecosystem and how he sees the future of venture funding for the Armenian startup ecosystem. Our second guest is Levon Budagyan, the founder of Waveye. Levon is one of the early members of the Armenian tech scene. We discussed with him how the tech industry in Armenia has evolved over the last decade, and the problems they’re working to solve with WaveEye.

Ep. 205: The Week in Review (07.10.22)

In EVN Report’s news roundup for the week of October 7: Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan meets with Azerbaijani President Ilham Aliyev in Prague; he also meets with Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan; the EU will send a civilian monitoring mission on the border of Armenia; 17 Armenian POWs are repatriated and more