Updates From Artsakh: COVID Becomes New Front Line Battle

As intense military operations continue in Artsakh, the number of COVID-19 cases in Armenia has skyrocketed. Healthcare officials warn that with the number of wounded soldiers requiring medical care, if people don’t start following the anti-epidemic guidelines, the healthcare system could collapse.

The Mixed Messaging of Ilham Aliyev

Armenophobic comments from Azerbaijani’s President are nothing new. He has long drummed up support among his population by promoting hatred against Armenians and using dehumanizing language, often referring to them as dogs and vermin.

Updates From Artsakh: Breakdown of Diplomacy?

Armenian PM Nikol Pashinyan said hope for a diplomatic solution is not viable at this stage as Azerbaijan is refusing to compromise. In fact, he said that Baku will not agree to anything less than the capitulation of Karabakh. Here is a chronology of official updates.

1 2 3 4 5 6 24

From EVN Youth Report  

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։


All rights reserved by EVN Report