Spotlight Karabakh

Dokhtur’s Artsakh Fairytale

Dokhtur’s Artsakh Fairytale

When the war broke out in Artsakh in the early 1990s, Aida Serobyan was a 36-year-old doctor and mother of three. She decided to volunteer for two months as a field doctor, but ended up staying for two years until the end of the war in 1994. Although she helped to heal the injured, she herself was wounded four times on the battlefield. This is her story.

Destination Hadrut: Arman in Uniform

Destination Hadrut: Arman in Uniform

A personal essay by Gayane Ghazaryan about a trip to Artsakh to see her brother for the first time after he left for his mandatory service in the army. A day her family had always known would come but was never fully ready for. Գայանե Ղազարյանը գրում է իր նորակոչիկ եղբորը առաջին անգամ Արցախում տեսակցության գնալու իր փորձառության մասին։ Մի օր, որին նրանք սպասել են, բայց այդպես էլ պատրաստ չեն եղել։

Page 6 of 6 1 4 5 6