Tag: Karabakh

July 7, 2023

Ep. 241: The Week in Review (07.07.23)

In EVN Report’s news roundup for the week of July 7, 2023: The situation in Artsakh becomes extremely grave as Azerbaijan’s total blockade continues; PM Nikol Pashinyan says a meeting with Azerbaijan’s president will take place in Brussels in the near future; two Armenian serviceman abducted on Armenian territory by Azerbaijani forces are sentenced to 11 years and six months by a court in Sumgait and more.

July 13, 2022

Ձայնագիր. Մաս 1. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին. անվտանգության և մարդու իրավունքների երաշխիքների բացակայությունից բխող անորոշություններ

«Քաղաքականություն» բաժնում հրապարակված՝ Սոսի Թաթիկյանի «Մաս 1. Ի՞նչ կարող է պատահել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին. նրանց անվտանգության և մարդու իրավունքների երաշխիքների բացակայությունից բխող անորոշություններ» հոդվածի ձայնագիրը: Ընթերցում է Սոնա Ներսեսյանը: Երեք մասից բաղկացած հոդվածաշարի առաջին մասում Սոսի Թաթիկյանը վերլուծում է Լեռնային Ղարաբաղի անորոշությունները և հնարավոր սցենարները, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։

February 9, 2019
Shamakhi: A Lost Dialect, a Lost Identity

Shamakhi: A Lost Dialect, a Lost Identity

Shamakhi is an Armenian dialect that is on the verge of extinction. While many Armenians from Shamakhi feel a sense of pride in their history and dialect, for the new generation who, along with the rest of the Shamakhetsis were forced to flee their village during the Karabakh War, the dialect is simply a matter of history.

February 1, 2018
1988

1988

In this exceptionally honest and candid article, Gevorg Ter-Gabrielyan writes about his impressions from the first few months of the Karabakh Movement 30 years ago, with words he did not have nor could find at the time.

March 16, 2017
Foreign Policy Discourse

Foreign Policy Discourse

Armenia is situated in a volatile region with 80 percent of its borders sealed. This article by Vahram Ter-Matevosyan examines the foreign policy programs of the nine political parties and blocs running in the parliamentary elections.