Դատական իշխանությունը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիք