Tag: Books

December 4, 2021
Գրքերի եւ գավաթների մասին

Գրքերի եւ գավաթների մասին

Միրզոյան գրադարանի պատմությունը սկսվեց 100 գրքից և երևանյան հին բակերից մեկում: Ֆոտոլրագրող Կարեն Միրզոյանը պատմում է գրադարանի կայացման և կից գործող սրճարանի մասին և ոչ միայն:

October 1, 2017
An Agent of Undiscovered Literature

An Agent of Undiscovered Literature

While contemporary Armenian writers are searching for a new language of expression, Arevik Ashkharoyan, a literary agent, has taken on the task of bringing their voices to a global audience. In this first essay for EVN Report, Ashkharoyan writes about the challenges of representing a book that many believe is about the army but in fact is a metaphor for a repressed society.