Arpine Haroyan

Arpine Haroyan

Arpine Haroyan is a researcher and journalist. She holds a Bachelor’s degree in communications from the American University of Armenia and a Master’s degree in gender, media and culture from London School of Economics and Political Science. Arpine is passionate about archival stories and is committed to discovering and promoting the lives of Armenian women from the 19th and 20th centuries. She has a special article series on EVN Report entitled, "From the Forgotten Pages of History" unearthing the work and featuring the lives of remarkable Armenian women of the 19th and 20th centuries.

Նոր Տարին 1990-ականներին կամ միշտ չէ, որ մութը մութ է, իսկ լույսը՝ լույս

Նոր Տարին 1990-ականներին կամ միշտ չէ, որ մութը մութ է, իսկ լույսը՝ լույս

Իսկ Դուք գիտե՞ք կամ հիշու՞մ եք, թե ինչպիսին էր Նոր Տարվա անցուդարձը 1990-ականների մութ, ցուրտ, բայց մարդկային անսպառ ջերմությամբ լի Հայաստանում։ Մեր ամանօրյա հատուկ փոդքասթը նորանկախ Հայաստանի անլույս, անգազ ու անջուր առօրյայի, ամանօրյա պատրաստությունների, Ֆուջիկա վառարանների, մայրաքաղաքային աղցանի, դրսից եկած նվերվերի, և իհարկե մանդարինի մասին։

The Symbols of the First Republic of Armenia

After centuries of being stateless, Armenia declared independence on May 28, 1918. Institutions needed to be built from the ground up including the creation of the symbols of statehood. Here are the stories behind those national symbols as remembered by the First Republic's last Prime Minister Simon Vratsian.

The Women of PicsArt

The Women of PicsArt

Women are entering the technology sector in Armenia in growing numbers. Most argue that entry barriers are almost non-existent and today there are equal opportunities for men and women to make their mark in the fast-paced and fast-growing industry. EVN Report profiles the women of PicsArt, who are helping the company expand its reach in leadership positions.

Grand Hotel Yerevan: A Living Legend of the City

Grand Hotel Yerevan was not only the first large-scale public building constructed in Yerevan, it also played a significant role in the cultural renaissance of the capital city. Arpine Haroyan weaves together the fascinating history of the landmark hotel through the voices of its illustrious residents.

Back to the USSR: Vintage Soviet Glassware

An extensive collection of vintage Soviet glassware has found a home in Gyumri, Armenia’s second largest city. Boasting over 1600 pieces, the collection was carefully curated by collector Artush Mkrtchyan. Arpine Haroyan unfolds the history of the collection to its post-WWII origins.